Strona główna Wydział Filozoficzny O wydziale Instytucje Wydziału Instytucje naukowo-dydaktyczne Instytut Filozofii Komunikaty Spotkanie o wspólnych projektach jezuickich wydziałów teologii, filozofii i religioznawstwa w Europie


25.03.2021

Spotkanie o wspólnych projektach jezuickich wydziałów teologii, filozofii i religioznawstwa w Europie


Spotkanie odbyło się w ramach działania jezuicka sieci uczelni wyższych Kircher Network, do której należy nasza Uczelnia.

W procesie przygotowania zebrano dane o akademickiej działalności uczelni (aktualne programy, zasoby dydaktyczne i badawcze, preferowane obszary zaangażowani itd.) oraz propozycje projektów, którymi byłyby one zainteresowane. Podczas spotkania uzgodniono, że w pierwszej kolejności zostaną przygotowane do uruchomienia trzy projekty. Pierwszy to wspieranie i wzrost ilości krótkoterminowej mobilności pracowników i studentów przy użyciu Erasmus+ oraz innych środków. Drugi projekt to współdzielenie przedmiotów w programach studiów i materiałów przygotowanych w formie online. W ramach projektu organizowane będą także pojedyncze wykłady online badaczy pochodzących z wydziałów. Trzeci projekt to przygotowanie pełnego kursu online w języku angielskim dotyczącego obszaru badawczego jednego z klastrów projektu HEST (Higher Education for Social Transformation).