Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2022


25.10.2022

Sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2022


Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji to inicjatywa, która już od kilku lat jest okazją do społecznej promocji idei polubownego rozwiązywania sporów oraz do dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami rozwiązywania konfliktów społecznych. Po spowodowanej pandemią przerwie w tym roku UPJPII oraz AIK we współpracy z PCM i Fundacją Rodzina Plus zorganizowały z tej okazji wydarzenie adresowane zarówno do mediatorów, prawników, pracowników systemu pomocy społecznej, jak i środowisk akademickich: badaczy, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką mediacji. Wydarzenie odbyło się 19 października 2022 r. (środa) w godz. 8:15-11:00 w budynku UPJPII w Krakowie.

W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wystąpienia pt. „Założenia projektu profesjonalizacji zawodu mediatora”, które w formie zdalnej wygłosił dr Piotr Sławiński z KUL. Referat dotyczył założeń i wyników badań empirycznych nad systemowymi uwarunkowaniami funkcjonowania mediacji sądowej w Polsce, które były prowadzone w związaniu z planowanym wdrożeniem ogólnopolskiego rejestru zawodowych mediatorów. Drugim punktem programu były warsztaty pt. „Style komunikacji w sposobie myślenia i działania uczestników mediacji”, które poprowadziła mgr Agnieszka Król (mediator, facylitator i specjalista od komunikacji w kryzysie, trener biznesu i FRIS@). Znajomość klasyfikacji stylów myślenia (zawodnik, partner, wizjoner, badacz) może być przydatna do podnoszenia umiejętności diagnozowania konfliktów i prowadzenia rozmów ugodowych w taki sposób, aby w jak najlepszym stopniu dostosować je do potrzeb i preferencji uczestników.

Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji Międzynarodowego Dnia Mediacji 2022, prelegentom, a także licznym uczestnikom tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że już niedługo będzie okazja do ponownego spotkania w związku z planowanym przez UPJPII oraz AIK wznowieniem cyklicznych spotkań warsztatowych poświęconych podnoszeniu umiejętności mediacyjnych. Osoby zainteresowane udziałem uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl.

 

dr Mateusz Pękala