Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Sprawozdanie ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej AIK


25.10.2022

Sprawozdanie ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej AIK


14 października 2022 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo wczoraj, dzisiaj i jutro: edukacja, ekologia, filozofia, kultura, media, polityka, psychologia, religia”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Kół Naukowych AIK, we współpracy z Kołem Naukowym „Administrare”, zrzeszającym studentów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji AIK. Konferencję otworzył Tomasz Klima, następnie głos zabrał Rektor AIK dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, dziękując wszystkim przybyłym i organizatorom oraz podkreślając duże znaczenie tego wydarzenia. Później wystąpiła Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK, która wyraziła nadzieję na organizację kolejnych edycji konferencji studencko-doktoranckich, które służą wzajemnej wymianie doświadczeń i integracji środowiska uczelni. Pani Prorektor wyraziła szczególne podziękowania dla przewodniczącego konferencji Tomasza Klimy i opiekuna KN „Administrare” dr Mateusza Pękali za trud i zaangażowanie w organizację wydarzenia.

            Pierwszym punktem obrad był wykład inauguracyjny dr Jacka Poznańskiego SJ na temat wpływu wartości na uprawianie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającego się na przestrzeni lat podejścia filozofów i naukowców do sfery aksjologii. Następnie rozpoczął się pierwszy panel konferencji, którego moderatorem był Tomasz Klima, Przewodniczący Koła Naukowego „Administrare”. Pierwszy referat, dotyczący koncepcji, uwarunkowań i teoretycznego podejścia do kwestii szczęścia wygłosił Krzysztof Kuczma. Drugim prelegentem była Magdalena Posłowska, opowiadająca o relacyjnej przestrzeni społecznej wobec procesu odstąpienia od przestępstwa. Panel zakończył referat Anety Fausek-Kaczanowskiej dotyczący akcji artystyczno-społecznej online pt. „#dziękujza”. Po wystąpieniach była okazja do zadawania pytań i dyskusji.

Drugą część konferencji prowadził członek Krzysztof Kuczma (Członek KN „Administrare”), a pierwszy referat wygłosił Mateusz Micał, przedstawiając zagadnienie międzypokoleniowego przekazu parentyfikacji, czyli procesu, w ramach którego dzieci, pod wpływem różnych czynników, zaczynają pełnić w rodzinach role „rodziców” i „dziadków” wobec przedstawicieli starszego pokolenia. Wystąpienie Michaliny Truchan dotyczyło natomiast zagadnień „wychowania ku śmierci” i „wychowania ku życiu”, czyli tego, jak można pomóc osobom umierającym i ich bliskim, a także tym, którzy muszą radzić sobie ze śmiercią bliskiej osoby. Autorką kolejnego referatu była Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka, opowiadająca o koncepcji lifelong learning w muzealnej praktyce. Ostatnie wystąpienie w tym panelu dotyczyło analizy czynności dnia codziennego z perspektywy terapii zajęciowej, a przygotowały je Magdalena Malczewska i Karolina Kowal.

            Po przerwie obiadowej rozpoczął się trzeci panel konferencji, poprowadzony przez członka Mateusza Macha (Członka KN „Administrare”). Pierwszy referat wygłosiła Agata Borowska na temat człowieka z autystycznego spektrum wczoraj, dzisiaj i jutro. Prelegentka zwróciła uwagę na koncepcje i modele teoretyczne dotyczące tego zagadnienia i nadające mu określone znaczenia społeczne. Kolejne wystąpienie, Agnieszki Łuciuk-Wojczuk, dotyczyło wszechobecnego fenomenu współczesności, czyli muzyki, a także jej roli w życiu człowieka. Trzeci referat na temat pantery śnieżnej, „żywej legendy gór”, wygłosiła Dominika Mąka. Kolejne wystąpienie dotyczyło zanieczyszczenia środowiska jako ważnego czynnika etiologii dysfunkcji psychicznych. Piąte wystąpienie, Oliwii Serwa, dotyczyło tego, jak konflikty zbrojne wpływają na środowisko naturalne Ziemi. Ostatnim prelegentem konferencji była Monika Chrzanowska, przedstawiająca szanse i zagrożenia związane z nowym zjawiskiem społecznym, jakim jest trend organizowania challenge’ów.

            Ostatnim punktem obrad była sesja pytań i odpowiedzi do prelegentów. Tytułem podsumowania głos zabrał dr Mateusz Pękala, który podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konferencji, a następnie podkreślił dużą różnorodność referatów, które razem stworzyły bardzo ciekawą „mozaikę” tematów ważnych dla młodych badaczy. Referaty nawiązywały do ośmiu bloków tematycznych konferencji, które były odpowiednikami pól zainteresowania kół naukowych działających w Akademii Ignatianum w Krakowie. Dr M. Pękala podkreślił konieczność namysłu nad ogólnym pytaniem o to, jak można podzielić się wartościową wiedzą z prezentowanych badań ze „zwykłymi ludźmi”. W tym kontekście K. Kuczma zaproponował nagrywanie wystąpień z kolejnych konferencji oraz udostępnianie ich w internecie, dzięki czemu więcej osób będzie mogło zapoznać się z prezentowanymi zagadnieniami. Jedna z uczestniczek zaproponowała z kolei pomysł wykorzystania do tego celu tzw. „poczty pantoflowej”, bo najbardziej skuteczny jest przekaz, który ludzie otrzymują od swoich zaufanych znajomych.

 

            Konferencja zakończyła się podziękowaniami i rozdaniem prelegentom zaświadczeń i pamiątek. Uczestnikom udostępniono także publikacje redakcji „Horyzontów Polityki” oraz Wydawnictwa Ignatianum. W wydarzeniu wzięło udział w sumie 13 prelegentów, którzy podzielili się ze słuchaczami wieloma wartościowymi informacjami. Tematy były bardzo zróżnicowane, a prelegenci rozprawiali o tym, jak poszczególne zjawiska społeczne wyglądały wczoraj, jak prezentują się dzisiaj oraz jak mogą wyglądać jutro. Konferencja pozwoliła uczestnikom na zrozumienie tego, jak cenne jest dzielenie się zdobytą wiedzą oraz poznawanie perspektyw przedstawicieli różnych dziedzin nauki. W jej trakcie przedstawiono także ciekawe pomysły na organizację przyszłych wydarzeń oraz podkreślono znaczenie propagowania nauki w akademickim gronie.

Członkowie komitetu organizacyjnego konferencji pt. „Społeczeństwo wczoraj, dzisiaj i jutro: edukacja, ekologia, filozofia, kultura, media, polityka, psychologia, religia” wyrażają wdzięczność za możliwość zorganizowania tego wydarzenia, wsparcie władz Akademii Ignatianum w Krakowie oraz tak duże zaangażowanie prelegentów oraz słuchaczy. Zachęcamy do podejmowania podobnych inicjatyw!

 

Opracował: Krzysztof Kuczma