28.06.2019

Stanowisko ds. kadrowo-płacowych - WUP, nabór do 8 lipca!


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór zewnętrzny na stanowisko pracy:

- ds. analiz kadrowo-płacowych

Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

Nabór trwa do dnia 8 lipca 2019 r. (liczy się data wpływu).

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniu, które dostępne jest na stronach internetowych BIP https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1626599,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-analiz-kadrowo-placowych.html ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1 - parter.