13.06.2019

Stanowisko ds. wdrażania - WUP, nabór do 24 czerwca


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór zewnętrzny na stanowisko pracy ds. wdrażania

 

Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Nabór trwa do dnia 24 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu).

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniu, które dostępne jest na stronie internetowej BIP

(https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1620932,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-wdrazania.html) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1 - parter.