Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Stanowisko pracy ds. obsługi kancelarii ogólnej - WUP, nabór do 14 października!


03.10.2019

Stanowisko pracy ds. obsługi kancelarii ogólnej - WUP, nabór do 14 października!


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór zewnętrzny na stanowisko pracy ds. obsługi kancelarii ogólnej

Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, Kraków

Nabór trwa do dnia 14 października 2019 r. (liczy się data wpływu)

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1667687,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-ds-obslugi-kancelarii-ogolnej.html

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniu, które dostępne jest na stronach internetowych BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1 - parter.