04.04.2019

Stanowisko pracy ds. programowania i monitorowania EFS - WUP


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór zewnętrzny na stanowisko pracy:

- ds. programowania i monitorowania EFS 

Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

Nabór trwa do dnia 15 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu).

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniu, które dostępne jest na stronach internetowych BIP

(https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1583674,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-programowania-i-monitorowania-efs.html

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1 - parter.