Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Oferty pracy/stażu/wolontariat Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i umów - WUP, przedłużenie naboru do dn. 7 czerwca!


22.05.2019

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i umów - WUP, przedłużenie naboru do dn. 7 czerwca!


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór zewnętrzny na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i umów. 

Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

Przedłużenie naboru do dnia 7 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu). 

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniu, które dostępne jest na stronie internetowej BIP

(https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1608741,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-zamowien-publicznych-i-umow.html ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1 - parter.