Strona główna Stypendia Komunikaty STAWKI STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW


12.12.2019

STAWKI STYPENDIALNE DLA DOKTORANTÓW


Stawki stypendialne dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020

 

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium rektora dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie:

 

Miesięczna kwota stypendium

 

800 zł

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium socjalnego oraz zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki lub dodatku do stypendium z tytułu szczególnie uzasadnionej sytuacji:

 

Miesięczny dochód na członka rodziny

 

Miesięczna wysokość stypendium

0 – 400,00 zł

600 zł

400,01 – 700,00 zł

500 zł

700,01 – 1000 zł

400 zł

 

Wysokość miesięcznego dodatku do stypendium socjalnego – 100 zł.

 

Wysokość kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

 

Stopień niepełnosprawności

 

Miesięczna wysokość stypendium

lekki

350 zł

umiarkowany

450 zł

znaczny

850 zł

 

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi – 1000 zł.