Strona główna Stypendia Komunikaty STAWKI STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW


12.12.2019

STAWKI STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW


Stawki stypendialne dla studentów w roku akademickim 2019/2020

 

Wysokość stypendium rektora dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie:

Liczba przyznanych punktów

(średnia ocen + osiągnięcia)

Miesięczna wysokość stypendium

1-69 pkt

400 zł

70-94 pkt

500 zł

Powyżej 95 pkt

600 zł

 

 

 

Wysokość stypendium socjalnego oraz dodatku do stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki lub dodatku do stypendium z tytułu szczególnie uzasadnionej sytuacji:

Miesięczny dochód netto na członka rodziny

Miesięczna wysokość stypendium

0 - 400

600 zł

400,01 - 700

500 zł

700,01 - 1000,00

400 zł

 

Wysokość miesięcznego zwiększenia stypendium socjalnego – 100 zł

 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Stopień niepełnosprawności

Miesięczna wysokość stypendium

lekki

350 zł

umiarkowany

450 zł

znaczny

850 zł

 

 

Maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi – 2000 zł.