30.06.2023

Studencka Konferencja Psychologiczna


1 czerwca 2023 o godzinie 15.00 w Auli im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ AIK odbyła się Konferencja Psychologiczna, przygotowana przez studentów III roku psychologii w ramach przedmiotu Psychology in English, czyli specjalistycznego języka angielskiego dla psychologów. Konferencja w formie stacjonarnej wróciła po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami.

         Około dziesięciominutowe publiczne wystąpienie na dowolny temat związany z psychologią jest uwieńczeniem semestralnego kursu Psychology in English. Głównym kryterium przy wyborze tematu jest aktualność i ciekawość zagadnienia. Każdy student sam dokonuje tego wyboru po wnikliwej analizie wiarygodnych źródeł. Studenci ćwiczą tworzenie syntezy różnych materiałów, pisząc streszczenia artykułów. Prelegenci opierają swoje prezentacje na co najmniej trzech anglojęzycznych artykułach naukowych. Przygotowując wystąpienia,  szczegółowo omawiamy poszczególne elementy prezentacji. Wspólnie dyskutujemy nad doborem stosowych strategii przekazu informacji, nawiązania kontaktu z publicznością i utrzymania wzbudzonego zainteresowania. Liczne wskazówki przydatne podczas wystąpień publicznych, pomagają w oswojeniu się z myślą o wystąpieniu publicznym. Osobne zajęcia poświęcone są na próby prezentowania już gotowych wystąpień z dbałością o wymowę w języku angielskim, o odpowiednią intonację i akcentowanie.

         To semestralne przygotowanie zaowocowało fascynującymi spotkaniami, przestrzenią dla wypowiedzi studentów III roku psychologii, którzy mieli szansę wypowiedzieć się na tematy, które ich samych nurtują, a nierzadko są dla nich osobiście ważne. W tegorocznej edycji zaprezentowane zostały oryginalne sposoby wykorzystania gier wideo i ich pozytywne oddziaływanie w niektórych obszarach terapeutycznych, poznaliśmy strukturę oraz nowatorskie techniki psychodramy wraz z jej niezaprzeczalnymi walorami. Kolejne wystąpienie dotyczyło substancji psychodelicznych stosowanych jako środki terapeutyczne i pytań, które ich zastosowanie rodzi. Poznaliśmy świat na różnych etapach życia osób zmagających się z narkolepsją, oraz tajniki świadomego śnienia. Wysłuchaliśmy prezentacji o tym jak to jest być ulubioną osobą kogoś z osobowością borderline, ale także zgłębiliśmy naturę samego zaburzenia. Przyjrzeliśmy się też obrazowi psychozy, prezentowanej w popularnych filmach, a także prześledziliśmy rozwój malarstwa trzech wybitnych artystów: van Gogha, Muncha i Goi, w kontekście trudności natury psychicznej, których doświadczali. Kolejna prelegentka uwrażliwiła nas na doświadczenia osób aseksualnych pomagając nam je zrozumieć. Na zakończenie konferencji, zgłębiliśmy tajniki ludzkich emocji, poznając skutki destrukcyjnej siły wstydu i zaskakujące korzyści wynikające z poczucia winy. Trudne jest przekazanie w pełni różnorodności i złożoności poruszonych tematów.

         Serdecznie dziękujemy dziewięciu prelegentom, którzy odważyli się na wystąpienie podczas głównej konferencji, ale także wszystkim studentom za wystąpienia podczas regularnych zajęć na mini-konferencjach. Jesteśmy wdzięczne za to szczere zaangażowanie, otwartość i chęć podzielenia się własnymi doświadczeniami, ale także osiągnięciami. Wzajemne wsparcie, szczera życzliwość i szacunek jaki studenci okazywali podczas tych spotkań jest wartością bezcenną. Ufamy, że udało nam się stworzyć atmosferę wymiany myśli, ekspresji, która może zaowocować przyszłymi poważnymi badaniami naukowymi. Wszystkie prezentacje zarówno od strony merytorycznej, językowej, jak i wizualnej były na bardzo wysokim poziomie. Dla nas, nauczycieli języka angielskiego MSJO, był to inspirujący czas wymiany myśli, poznania motywacji i istotnych dla studentów zagadnień. Dziękujemy za ten czas intensywnej pracy, za Wasze zaangażowanie i starania, gratulujemy oryginalnych pomysłów, przełamania niepewności i lęków. Gorąco życzymy powodzenia na dalszej drodze zgłębiania zagadnień psychologii!Izabela Pelczar

Anna Jaśkowska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych