Strona główna Uczelnia Komunikaty Sympozjum Naukowo-Metodyczne: „W trosce o nasz wspólny dom". Ekologia integralna w edukacji szkolnej”


25.11.2022

Sympozjum Naukowo-Metodyczne: „W trosce o nasz wspólny dom". Ekologia integralna w edukacji szkolnej”


W ramach międzynarodowego projektu "Climate CHANge related to Catholic Education as Subject in the Higher Education Programmes of Education Science” (skrót: CHANCES) w dniu 17.09.2022 roku w murach Akademii Ignatianum w Krakowie odbyło się Sympozjum Naukowo-Metodyczne: „W trosce o nasz wspólny dom". Ekologia integralna w edukacji szkolnej”. Głównym celem tego Sympozjum było upowszechnianie rezultatów projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach programu Erasmus Plus/Akcja 2. Szkolnictwo wyższe.

Pracownicy akademiccy z Wydziału Filozoficznego i Pedagogiczne AIK wraz z partnerami z Hiszpanii: Universitat Internacional De Catalunya (główny koordynator projektu), Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas SL oraz Włoch: Libera Universitá Maria SS. Assunta di Roma opracowali dwa główne rezultaty projektu. Pierwszy to akademicki program nauczania dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przyszłych katechetów „Ekologia integralna w katechezie”, drugi e-Portfolio. Założenia teoretyczne i metodyczne programu zostały zweryfikowane przez uczestników kursu online, który był przeprowadzony w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech. W Polsce przeprowadzony był on w okresie między 01.03.2022 a 07.04.2022. Podczas jego realizacji, uczestnicy opracowali szereg scenariuszy i materiałów do pracy z dziećmi w szkole i przedszkolu, które zostały zaprezentowane podczas Sympozjum przez jedną z reprezentantek kursu s. Bolesławę Sagan ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.

W części plenarnej Sympozjum Uczestnicy zapoznali się z różnymi aspektami edukacji i wychowania w duchu ekologii integralnej i możliwościami wprowadzenia praktycznych rozwiązań, służących budowaniu świadomości ekologicznej, której podstawą są przekonania wypływające z wiary w Boga-Stwórcę, od którego pochodzi świat – nasz wspólny dom. A w części warsztatowej zaprezentowane zostały przykłady zajęć dla dzieci. Jeden warsztat dotyczył zajęć, które można przeprowadzić na katechezie, drugi na zajęciach w przedszkolu i szkole w ramach realizacji założeń edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK przywitała wszystkich zaproszonych gości oraz przybyłych uczestników. W części pierwszej, którą prowadził dr hab. Paweł Kaźmierczak, prof. AIK przedstawione zostały założenia projektu CHANCES (Anna Królikowska) oraz podstawy teoretyczne ekologii integralnej oraz zrównoważonego rozwoju (ks. dr Jacek Poznański SJ). Zaproszony przez nas gość, brat Kordian Szwarc OFM, wicedyrektor Caritas-Laudato Si’ Polska, podzielił się własnymi doświadczeniami dotyczącymi realizowania założeń Laudato si’ w szkole oraz organizacjach zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia. Warto skorzystać z jego doświadczeń, które można śledzić na stronie https://laudatosi.caritas.pl/ekologia-integralna/. Ubogacił nas w ten sposób nowymi pomysłami.

Podczas części warsztatowej dr Irena Pulak i dr Irmina Rostek upowszechniały również rezultaty innego międzynarodowego projektu, który realizujemy razem z Fundacją Ignatianum. Celem projektu „Kids Lab for Sustainability” jest między innymi podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez zaoferowanie nowego programu nauczania „STEAM – edukacja OUTDOOR dla zrównoważonego rozwoju” wraz ze wskazówkami dla edukatorów. Obecnie na stronie projektu zamieszczono scenariusze zajęć dla dzieci opracowane przez partnerów projektu: Fundację Ignatianum (koordynator projektu), Dublin City University (Irlandia), Libera Universitá Maria SS. Assunta di Roma i Fondazione Politecnico di Milano (Włochy), Universitat Internacional De Catalunya (Hiszpania). A przykłady zajęć dla dzieci były zaprezentowane podczas Sympozjum.

Wszystkie informacje na temat obu projektów są zamieszczone na stronie AIK: https://www.ignatianum.edu.pl/erasmusplus

Strona projektu CHANCES: http://portabily.mydocumenta.com/preview22461

Strona projektu KIDS LAB FOR SUSTAINABILITY: https://kidslab4sustainability.eu/

Zachęcamy do polubienia nas na FB i śledzenia naszych działań:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064090060428,

https://www.facebook.com/KidsLab4Sustainability

 

W imieniu obu zespołów projektów Erasmus PLUS

dr hab. Barbara Surma, prof. AIK

 


 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.