25.10.2021

Sympozjum "Religia i wyobraźnia"


Pierwszego dnia nowego roku akademickiego 2021/2022 w Katedrze Nauk o Literaturze naszej Akademii odbyło się sympozjum, którego tytuł - „Religia i wyobraźnia” - nawiązuje do książki Johna Coulsona z 1981 roku. Stanowiła ona bowiem inspirację do kontynuowania, zapoczątkowanej przez autora, debaty na temat roli ludzkiej wyobraźni w poszukiwaniu prawdy religijnej. Książka ta proponuje między innymi badanie powiązań pomiędzy rozumem a wyobraźnią oraz dyskursu twórczego jako sposobu dochodzenia do prawdy. Tematyka sympozjum wyłoniła się w trakcie debat „okrągłego stołu” w grudniu 2021 roku, w którym zaproszeni badacze rozważali ogólne zagadnienie styku religii i literatury.

To wcześniejsze wydarzenie pozwoliło na sprecyzowanie wspólnego pola zainteresowań grupy naukowców. Na październikowym sympozjum gościliśmy dziewięciu panelistów. W pierwszym panelu o tematyce „Formy obrazowania religijnego w sekularnej kulturze” referaty prezentowali: współorganizator wydarzenia prof. Gerard Kilroy, pracownik naukowy dwóch instytucji jezuickich - Akademii Ignatianum oraz Campion Hall, dr Maria Rogińska z Katedry Socjologii Religii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Joseph Simmons, amerykański jezuita z Campion Hall. W kolejnym panelu zatytułowanym „Formy obrazowania religijnego jako język” wyniki swoich badań przedstawili: prof. Katherine Quinsey z Uniwersytetu Windsor w Kanadzie, dr Anna Miegoń, współorganizatorka sympozjum z Akademii Ignatianum oraz prof. Walter Van Herck związany pracą naukową z Uniwersytetami w Antwerpii, Gandawie oraz Cambridge. W trzecim panelu - „Formy obrazowania religijnego i formy doświadczenia” - mieliśmy możliwość wysłuchania studiów autorstwa dr Michała Warchali z Katedry Socjologii Religii Uniwersytetu Pedagogicznego i dr hab. Moniki Mazurek z Katedry Literatury Anglojęzycznej tego samego uniwersytetu oraz prof. Ralpha Wooda z Uniwersytetu Baylora w Teksasie. Wśród uczestników była również obecna Clare Asquith, niezależna badaczka specjalizująca się w problematyce szekspirowskiej, prof. Aleksander Gomola, badacz i tłumacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkowie Instytutu Neofilologii. Pytania, które wyłoniły się z referatów i dyskusji to między innymi: czy jest prawdziwa teza, że przyszłość poezji jest bezbrzeżna?; w jaki sposób poezja może przyczynić się do powrotu do sfery duchowej, która wydaje się utracona?; jak postrzegamy wyobraźnię dziś, szczególnie w kontekście religijnym?; czy w dystopijnym, niemalże apokaliptycznym czasie, takim jak obecny, istnieją teksty literackie (gatunki, odmiany), które powinniśmy wziąć pod uwagę w nauczaniu? Sympozjum mogłoby trwać znacznie dłużej, gdyby zegar nie liczył nam zbyt szybko upływającego czasu. Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami.

 

Współorganizatorka sympozjum, dr Anna Miegoń

Katedra Nauk o Literaturze Instytutu Neofilologii