Strona główna Stypendia Komunikaty Termin składania wniosków stypendialnych: stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej


Termin składania wniosków stypendialnych: stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego i/lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej:

30 wrzesień - 10 października (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 -13:00 w Biurze Stypendialnym, przy czym:

-  2 października - Biuro Stypendialne jest nieczynne - dzień wewnętrzny,

-  4 października ze względu na inaugurację roku akademickiego przyjmowanie stron odbędzie się od godziny 8:00 do 11:00.

 

Więcej informacji:

1) Stypendium doktoranckie: https://www.ignatianum.edu.pl/stypendium-doktoranckie/123

2) Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej: https://www.ignatianum.edu.pl/zwiekszenie-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-projakosciowej/124