Strona główna Stypendia Komunikaty Termin składania wniosków stypendialnych: stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga


07.10.2019

Termin składania wniosków stypendialnych: stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomoga


Szanowni Państwo,

 

poniżej przedstawiamy termin składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę:

 

·         Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2019/2020 ustala się

od 14 października do 25 października 2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w pokoju 02 (poziom -1 budynek Zofijówka)

 

WAŻNE: Biuro Stypendialne nie będzie przyjmować dokumentów w następujących dniach: 17 października (czwartek) oraz 23 października (środa).

Prosimy o przestrzeganie godzin przyjmowania Biura Stypendialnego. Ze względu na generowanie się dużych kolejek, sugerujemy przychodzić do Biura Stypendialnego jak najwcześniej. Osoby, które przyjdą po godzinie 12:00 muszą się liczyć z tym, że mogą nie zostać przyjęte z powodu zbyt dużej kolejki.

2)    Świadczenia (z wyjątkiem zapomogi) będą wypłacane co miesiąc przez okres do dziesięciu miesięcy, między 20 a 30 dniem każdego miesiąca, z wyłączeniem świadczeń za miesiąc październik i listopad, które to zostaną wypłacone maksymalnie do grudnia 2019 r.

3)    Wnioski o stypendium rektora będą przyjmowane tylko raz w w/w terminie.

4)    Wnioski o przyznanie pozostałych formy świadczeń stypendialnych (tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) będą przyjmowane również po upływie w/w terminu, między 1 a 10 dniem każdego miesiąca.

5)    W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych po w/w terminie, świadczenia te przyznaje się od miesiąca, w którym wniosek został złożony (bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące), i będzie wypłacane przez okres pozostały z dziesięciu miesięcy.

6)    Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym. Student lub doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem jednak, że przyczyna złożenia wniosku nie jest taka sama.

7)    Świadczenia są wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta i doktoranta we wniosku o przyznanie świadczenia – podany numer rachunku musi należeć do studenta lub doktoranta (nie dopuszczalne jest podawanie numeru rachunku np. rodzica).

 

Regulamin stypendialny oraz załączniki dostępne są na stronie:

 https://www.ignatianum.edu.pl/akty-prawne15/464

Opis poszczególnych świadczeń stypendialnych dostępny jest na stronie: www.ignatianum.edu.pl/stypendia (prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie).

 

Biuro Stypendialne AIK