Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Akademickie Biuro Karier Konkursy Trwa XV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu


14.07.2020

Trwa XV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu


 

 

Szanowni Państwo,

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego już po raz 15. przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości minimum 10 tys. zł.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA które zostały obronione nie wcześniej niż w 2017 roku.

Zakres tematyczny prac, które zostać zgłoszone:
- etyka biznesu,
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
- ład korporacyjny,
- innowacyjność społeczna w gospodarce,
- dobre praktyki na rynku finansowym,
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.
Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@zpf.pl.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
31 lipca 2020 roku

Więcej informacji o Konkursie, w tym sposób zgłoszenia pracy, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.zpf.pl.

KONTAKT: konkurs@zpf.pl, tel. + 48 504 145 109Serdecznie zachęcamy Państwa do zamieszczenia informacji o konkursie na Państwa stronie internetowej oraz jej dystrybucji wśród studentów i absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani tematyką Konkursu. Pod poniższymi linkami znajdą Państwo dodatkowe materiały o konkursie do pobrania, w tym informację do publikacji w wersji tekstowej i inne materiały.

   MATERIAŁY DO POBRANIA:

Licząc na Państwa pomoc w dystrybucji informacji o Konkursie, pozdrawiam i pozostaję

Z poważaniem,
Izabela Skajewska
Manager Projektów i Analiz ZPF