Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Turystyka w czasie COVID-19 - i co dalej w branży?


20.11.2020

Turystyka w czasie COVID-19 - i co dalej w branży?


Polski rynek turystyczny – wg danych z 2018 r. - wnosił do gospodarki krajowej wartość 1,3 proc. PKB co wynosiło ok. 141 mld zł. Rynek polskiego ruchu turystycznego jest rynkiem wschodzącym, co pokazują dane UE oraz odniesienie do innych krajów o podobnym potencjale, gdzie wartość PKB szacuje się średnio ok. 4,4 proc.

Sytuacja związana z wystąpieniem COVID-19 zatrzymała w znaczący sposób rynek turystyczny. W szczególności dotknęło to branżę hotelową i kwatery prywatne, ale też turystykę wyjazdową. Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są badania dotyczące stanu turystyki i możliwości rozwoju, oparte w szczególności na nowych technologiach cyfrowych.

Wychodząc naprzeciw chcemy zdiagnozować stan polskiej turystyki oraz rozeznać w jakim stopniu jest ona przygotowana na dalszy stan związany ze skutkami COVID-19. Projekt badawczy "Turystyka w czasie COVID-19 - i co dalej w branży?" został zainicjowany przez Katedrę Antropologii Kulturowej Akademii Ignatianum w Krakowie, we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o. Kraków oraz Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Zasadniczym celem badania jest określenie wpływu COVID-19 na prowadzenie działalności w zakresie turystyki wiejskiej oraz gospodarstw agroturystycznych. Przede wszystkim chodzi o uzyskanie informacji, w jaki sposób wirus naruszył dotychczasowe ich funkcjonowanie. W szczególności: czy wpłynął na liczbę odwiedzających, czy w świadomości – organizatorów rynku agroturystycznego – nastąpiła zmiana w podejściu do przygotowywanych ofert turystycznych oraz czy planują podjęcie nowych form promocji swoich ofert, a także na ile są świadomi tego, że np. dziedzictwo kulturowe regionu może stać się potencjalną reklamą po zakończeniu pandemii. Wnioski z ankiety mają wytyczyć kierunek, w którym mogą zostać podjęte działania przez stosowne instytucje np. doradcze, by wzmocnić branżę po zakończeniu pandemii COVID-19.

 

Koordynator projektu: dr inż. Michał Szanduła

Uczestnicy projektu: dr Krzysztof Duda, mgr Karolina Adamska – Gąszcz