Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Uczyć się bez granic. Pedagogika Marii Montessori inspiracją dla współczesnej edukacji


29.06.2023

Uczyć się bez granic. Pedagogika Marii Montessori inspiracją dla współczesnej edukacji


W dniach od 2 do 4 czerwca 2023 roku Uniwersytet Opolski gościł w swoich murach uczestników dziewiątej edycji Polskich Dni Montessori. Głównym celem tego wydarzenia była wielostronna analiza myśli pedagogicznej Marii Montessori, która zawarta została w tytule sympozjum „Uczyć się bez granic. Pedagogika Mari Montessori inspiracją dla współczesnej edukacji”. Trzeba na wstępie wspomnieć, że w ostatnich latach, w Polsce, powstaje coraz więcej placówek oświatowych. Już nie tylko przedszkoli, ale też szkół. Zatem można wnioskować, że jej założenia, mimo że powstały ponad sto lat temu, są nadal aktualne i sprawdzają się w praktyce. Polskie Dni Montessori, co roku odbywają się w innym mieście w Polsce, pozwala to na wymianę doświadczeń i spotkania się z nauczycielami, studentami, rodzicami i upowszechnianiem teoretycznych, jak praktycznych założeń w konkretnych kontekstach kulturowych i środowiskowych.

W tym roku bardzo interesujący był wykład Moniki Czok z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego „Uczyć się bez granic – także narodowych. Specyfika regionalna, dwujęzyczność i edukacja Montessori w województwie opolskim”. W placówkach Montessori, w tym regionie, prowadzone są zajęcia w języku polskim i niemieckim, co wynika właśnie z kontekstu kulturowego. Warto też wspomnieć, że Polskie Dni Montessori organizuje Polskie Stowarzyszenie Montessori, które powstało jako pierwsze w Polsce. Małgorzata Miksza, prezes PSM, mówiła podczas swojego wystąpienia o znaczeniu i sile edukacji w myśli Montessori. Te inspiracje dla współczesnej edukacji znajdujemy w neurobiologii – Emilia Grzęda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dokonała pewnego porównania z aktualną wiedzą na temat tego jak uczy się nasz mózg a edukacją, która zaproponowała Montessori. Człowiek uczy się poprzez aktywność, badanie zmysłami, powtarzaniem, na błędach. Kolejną inspiracją jest integracja, a raczej inkluzja, włączanie dzieci z różnymi potrzebami do wspólnego życia. 

Podczas Polskich Dni Montessori, wartością dodaną jest to, że prowadzone są różnego rodzaju warsztaty, podczas których ci z większą praktyką, dzielą się z innymi swoimi pomysłami, rozwiązaniami, nowymi materiałami rozwojowymi. Analizując tematy warsztatów, można również stwierdzić, że koncentrowały się one wokół współczesnych problemów. Jednym z nich jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju, która jest realizowana w przedszkolach leśnych. Wiele propozycji warsztatowych było powiązanych z edukacją kosmiczną, matematyczną, językową, artystyczną, religijną. 

W Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie prowadzone są zajęcia z pedagogiki Montessori dla studentek/studentów studiujących na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori, również w tym roku, wzięliśmy aktywny udział w tym sympozjum, prezentując „metodę „otwartej księgi” opracowanej przez Montessori w edukacji religijnej” oraz upowszechniając rezultaty dwóch międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (CHANCES i KIDSLAB4SUSTAINABILITY) podczas wykładu „Ekologia integralna w edukacji religijnej w systemie pedagogicznym Montessori”. Założenia obydwu projektów są inspirowane myślą pedagogiczną Montessori, ale też ze współczesnymi wyzwaniami. 

 

Więcej informacji:  

https://polskie-dni-montessori.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=521&Itemid=472

 

dr hab. Barbara Surma, prof. AIK