Strona główna Uczelnia Komunikaty UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE W PROJEKCIE HORIZON EUROPA


UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE W PROJEKCIE HORIZON EUROPA

 

W Katedrze Pedagogiki Społecznej UIK (Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu) realizowany jest projekt finansowany przez Komisję Europejską [ID: SEP-210774499 HORIZON-CL2-2021-Transformations-01-04 Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe]. Projekt: Lets Care: Building Safe And Caring Schools To Foster Educational Inclusion And School Achievement (ID: 101059425) będzie realizowany w latach 2022-2026, a wartość pozyskanych dla grantu środków wynosi 2 999 605 EUR.

Jest to projekt międzynarodowego konsorcjum z udziałem czterech uczelni wyższych (Universidad Pontificia Comillas w Madrit, Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie, Fachhochschule Vorarlberg GMBH w Dornbirn, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie) oraz dziesięciu innych podmiotów z Europy (NGO’s, Fundacje, Stowarzyszenia z Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Włoch, Belgii, Polski, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Litwy), koordynatorem którego jest Universidad Pontificia Comillas w Madrycie.

Kierownikiem ośmioosobowego zespołu badawczego Uniwersytetu Ignatianum jest dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UIK, która także wespół z prof. nadzw. dr hab. Ryszardą Cierzniewską jest liderem merytorycznym projektu, natomiast koordynatorem grantu jest dr Ewa Dybowska. W skład zespołu wchodzą także prof. UIK dr hab. Anna Błasiak, dr Jarosław Charchuła SJ, dr Ewa Sowa-Behtane, dr Magdalena Urlińska-Berens oraz mgr Małgorzata Porębska. Zespół UIK bierze udział we wszystkich ośmiu modułach (jako wykonawca) oraz przyjął na siebie koordynację jednego z nich.

 

 

Autor: dr Magdalena Urlińska-Berens