Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ


17.02.2022

Uroczystość wręczenia Nagrody im. ks. Stanisława Musiała SJ


 

Nagroda im. ks. S. Musiała,  fot. ks. Michał Maciejny SJ

 

 

4 marca 2022 r. zostanie wręczona Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Za twórczość nagrodzona została socjolożka, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów Karolina Panz, a za działalność społeczną – przewodniczka i edukatorka Wioleta Szczepocka.

 

Karolina Panz od kilkunastu lat zajmuje się pracą badawczą dotyczącą losów żydowskich obywateli Polski. Pisze m.in. o historii Zagłady Żydów z małopolskich miejscowości, przybliżając szczegółowo losy konkretnych osób, przywracając pamięć o nich, pieczołowicie rekonstruując ich życia z okruchów dostępnych danych. Z odwagą podejmuje trudne tematy w relacji Polaków i Żydów oraz katolików i Żydów, w tym kwestię przemocy wobec Żydów po wojnie. Dzięki jej publikacjom naukowym czytelnik ma możliwość poznania nieznanych wcześniej szczegółów, przez lata czekających na odkrycie w lokalnych archiwach. Co ważne, jej dorobek naukowy nie pozostaje abstrakcją, lecz przekłada się na zaangażowanie społeczne, bliskie kontakty z rodzinami ofiar Zagłady, z ocalonymi, oraz pomoc w odtwarzaniu losów ich bliskich. Karolina Panz jest wolontariuszką fundacji „Ludzie, nie Liczby”, organizuje i bierze udział w spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami Nowego Targu. Z inicjatywy Karoliny Panz i dzięki jej pracy w listopadzie 2021 roku na nowotarskim cmentarzu zostało imiennie upamiętnionych 2866 osób – ofiar zagłady w Nowym Targu. Wcześniej włączyła się w prace nad przywracaniem pamięci Żydów w Krościenku nad Dunajcem, Grybowie i Czarnym Dunajcu w ramach projektu „Ludzie, nie liczby”.

 

Wioleta Szczepocka jest przewodniczką, edukatorką, zaangażowaną w działalność charytatywną i w przełamywanie stereotypów w relacjach polsko-żydowskich. Od lat organizuje na szeroką skalę pomoc humanitarną dla ponad 200 polskich Żydów na Białorusi, będąc dla nich często jedynym wsparciem. Mieszkając w latach 90. w Grodnie pomagała im odnaleźć kulturowe i religijne korzenie, których pozbawiła ich władza radziecka – uczyła ich żydowskich piosenek, przybliżała zwyczaje religijne przodków. Pomagała też Żydom na terenie Ukrainy i Dagestanu. Obecnie regularnie organizuje spotkania i wykłady, podczas których protestanci i katolicy zgłębiają historię, tradycję i współczesność Izraela. Podczas takich spotkań Polacy i Żydzi, głownie Izraelczycy, mogą poznać się osobiście i podzielić swoimi, nierzadko traumatycznymi doświadczeniami. Towarzysząc Izraelczykom podczas wizyt w Krakowie i w Polsce Wioleta Szczepocka stwarza okazję nie tylko do poznawania zabytków, ale także do budowania dialogu i przełamywania barier. Prowadzi również zajęcia w szkołach, ucząc o wspólnym dziedzictwie Polaków i Żydów, współczesnym Izraelu, świętach i tradycjach. Wszystko to robi z przekonaniem, że Żydzi i chrześcijanie mają wspólnego Ojca, a każdy wierzący powinien poznać Naród Wybrany. Uderzająca w jej działalności jest konsekwencja, dzięki której Wioleta Szczepocka od 30 lat niestrudzenie buduje mosty pomiędzy Polakami a Żydami oraz Polską a Izraelem.

 

 

 

Nagroda im. ks. S. Musiała, fot. Adam Koprowski, UJ

 

 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w piątek 4 marca o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, wstęp za zaproszeniami. Wydarzenie będzie transmitowane na profilu Klubu „Przymierze” na Facebooku. Dzień wcześniej, w czwartek 3 marca o godzinie 18.00 w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. ks. Stanisława Musiała.

 

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, której przewodniczy Rektor UJ. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania.

 

Patron Nagrody, ks. Stanisław Musiał SJ (1938-2004), był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii, za co uhonorowano go m.in. Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Od 1981 roku był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Polin” i „Midraszu”. Ks. Musiał był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. „Czarne jest czarne”. Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

 

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali: prof. Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik, prof. Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek, prof. prof. Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers, Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza (Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus), prof. Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk, ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska, prof. Jan Małecki i prof. Aleksander Skotnicki, Bella Szwarcman-Czarnota i prof. Wacław Wierzbieniec, ks. prof. Michał Czajkowski i Urszula Antosz-Rekucka, abp Henryk Muszyński i Adam Bartosz, prof. Jan Grosfeld i Dariusz Popiela oraz Marian Turski i Anna Brzyska.

 

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” skupia osoby pochodzące z różnych środowisk katolickich i żydowskich. Włącza się w inicjatywy dotyczące dialogu, w tym w organizację obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Informuje systematycznie o ważnych wydarzeniach z dziedziny relacji chrześcijańsko-żydowskich za pośrednictwem newslettera i profilu na Facebooku.

 

http://www.przymierze.krakow.pl/

https://www.facebook.com/Przymierze/