05.10.2021

Welcome Days


Pierwsze wrażenie jest niesamowicie istotne – szczególnie w miejscu, w którym spędzi się najbliższe miesiące swojej edukacji. W poniedziałek, 27 września br. rozpoczęło się Welcome Days – uroczyste powitanie zagranicznych studentów Programu Erasmus+.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Współpracy Międzynarodowej Akademii Ignatianum w Krakowie, które zadbało o odpowiednie wprowadzenie zagranicznych studentów w mury naszej Uczelni. Pierwszym punktem Welcome Days była przemowa oraz prezentacja multimedialna przygotowana i przedstawiona przez Pana Mikołaja Murkocińskiego, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ oraz Panią Anetę Pałkę, Specjalistę ds. Współpracy Międzynarodowej. Uczestnicy Programu zapoznali się z najważniejszymi informacjami, które dotyczyły min. organizacji i dokumentacji formalnej, lokalizacji uczelni, kontaktu z poszczególnymi instytucjami oraz systemu nauczania. Prowadzący przedstawili również zagranicznym studentom zarys historyczny krakowskiej uczelni jezuickiej. W wydarzeniu uczestniczyli także Mentorzy – studenci AIK, którzy zapoznali uczestników Programu Erasmus+ z polską kuchnią oraz tradycjami. Mentorzy opowiadali o życiu studenckim, juwenaliach, kołach naukowych, po czym oprowadzili studentów po poszczególnych budynkach AIK. W tym roku na naszej Uczelni goszczą studenci z min. Węgrzech, Turcji oraz Hiszpanii, którzy na swoich uniwersytetach studiują takie kierunki, jak: psychologia czy filologia określonego języka.

fot. Aleksandra Krzywonos

 

Głównym celem programu Erasmus+ jest wspieranie edukacji, szkoleń oraz mobilności studentów szkół wyższych w krajach programu. Przyjazdy na Akademię Ignatianum muszą być poprzedzone zawarciem umowy bilateralnej pomiędzy zagraniczną uczelnią a AIK. Welcome Days trwało od 27 września do 1 października 2021 r. Dzięki rzetelnej i szczegółowej organizacji wydarzenia, zagraniczni studenci każdego dnia poprzez integrację i wspólnie spędzony czas poznali piękno Uczelni i miasta.

 

Michał Chmielewski

 

fot. Aleksandra Krzywonos