Strona główna Uczelnia Komunikaty Wizyta studyjna na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie – Nowej Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie


28.11.2022

Wizyta studyjna na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie – Nowej Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie


W bieżącym roku akademickim po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 wróciliśmy do wizyt studyjnych realizowanych na terenie jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie. W ramach podpisanego ponad 11 lat temu porozumienia współpracy pomiędzy Akademią Ignatianum a OISW Kraków studenci Resocjalizacji kreującej, Resocjalizacji z interwencja kryzysową oraz Arteterapii z twórczą resocjalizacją w trakcie wizyt oraz praktyk zapoznają się z metodyką pracy wychowawcy penitencjarnego.

29 października 2022 roku grupa studentów III PPLN Resocjalizacji kreującej uczestniczyła w wizycie na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie – Nowej Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie. Studentki miały okazję obserwować pracę psychologa, wychowawcy oraz oddziałowej. Zapoznały się ze środkami wykonania kary pozbawienia wolności oraz realizowanymi na terenie jednostki programami resocjalizacyjnymi.

 

Joanna Sztuka