Strona główna Stypendia Komunikaty Wnioski o stypendia zostały rozpatrzone


21.12.2020

Wnioski o stypendia zostały rozpatrzone


Szanowni Państwo,

 

Poniżej znajdą Państwo wszytskie informacje odonoście pomocy materialnej na rok akdemicki 2020/2021.

 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

1. Stypendium rektora

 

Próg punktowy

Wysokość stypendium rektora

14 - 39 pkt

250 zł

40 – 60 pkt

350 zł

61 – 89 pkt

450 zł

90 – 117 pkt

700 zł

 

9% najlepszych studentów na kierunku studiów z liczby studentów zapisanych na studia

na dzień 31 października 2020 r.

Studia I stopnia, licencjackie oraz jednolite

Kierunek studiów

Punktacja uprawniając

do otrzymania stypendium rektora

Uprawnieni (ilość osób)

do otrzymania stypendium rektora (9%)

Pedagogika

61 - 104

27

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

83 - 108

27

Praca socjalna

65 - 98

10

Filologia angielska

75 - 106

22

Nauki o polityce

19 - 79

8

Administracja i polityka publiczna

56 - 102

26

Zarządzanie i nowe technologie

54 - 99

14

Filozofia

14 – 94

8

Kulturoznawstwo

43 - 99

10

Dziennikarstwo

64 - 87

14

Turystyka i rekreacja

53 -101

12

Psychologia

71 - 110

55

 

Studia II stopnia, magisterskie

Kierunek studiów

Punktacja uprawniająca do otrzymania stypendium rektora

Uprawnieni (ilość osób)

do otrzymania stypendium rektora (9%)

Pedagogika

83 - 117

34

Praca socjalna

92

1

Filologia angielska

64 - 110

5

Administracja i polityka publiczna

65 - 102

9

Filozofia

Brak wniosków

1

Kulturoznawstwo

105 - 106

2

Dziennikarstwo

90 - 99

3

 

2. Stypendium socjalne

Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1050 zł

Dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 zł – 400,00 zł

600 zł

400,01 zł – 700,00 zł

500 zł

700,01 zł – 1050,00 zł

400 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego

150 zł

 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych

Lekki

350 zł

Umiarkowany

450 zł

Znaczny

850 zł

 

4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 2000 zł.

 

 

STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

1. Stypendium rektora

10% najlepszych doktorantów na dyscyplinie studiów/na roku studiów z liczby doktorantów zapisanych na studia na dzień 31 października 2020 r.

Próg punktowy

Wysokość stypendium rektora

83 - 108 pkt

900 zł

124 - 135 pkt

1000 zł

138 - 141 pkt

1100 zł

147 pkt

1200 zł

 

2. Stypendium socjalne

Maksymalny miesięczny dochód netto na jednego (1) członka rodziny nie może przekroczyć 1050 zł

Dochód miesięczny netto na jednego (1) członka rodziny

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 zł – 400,00 zł

1200 zł

400,01 zł – 700,00 zł

1000 zł

700,01 zł – 1050,00 zł

800 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego

150 zł

 

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych

Lekki

600 zł

Umiarkowany

800 zł

Znaczny

1000 zł

 

4. Zapomoga – maksymalna wysokość jednorazowej zapomogi 2000 zł.