Strona główna Uczelnia Komunikaty Wręczenie nominacji profesorskich


Wręczenie nominacji profesorskich

 W dniu 21 października br., czwartek, o godz. 15.00, w Auli im. ks. Grzegorza Piramowicza SJ odbyło się uroczyste wręczenie nominacji profesorskich dla pracowników akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

 

Po spełnieniu wszystkich przepisanych przez prawo wymogów formalnych oraz po uzyskaniu aprobaty Kongregacji Wychowania Katolickiego, działając zgodnie ze Statutem Akademii Ignatianum w Krakowie, Wielki Kanclerz Uczelni Ojciec Arturo Sosa SJ, Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego mianował:

z Wydziału Filozoficznego

profesorem zwyczajnym:

 •  ks. prof. dr. hab. Stanisława Głaza SJ 

a profesorem nadzwyczajnym (uczelnianym): 

 • dr hab. Bogusławę Bodzioch-Bryłę, prof. AIK
 • dr hab. Izabelę Kaczmarzyk, prof. AIK
 • dr hab. Justynę Łukaszewską-Haberko, prof. AIK
 • ks. dr. hab. Andrzeja Sarnackiego SJ, prof. AIK

z Wydziału Pedagogicznego profesorem nadzwyczajnym (uczelnianym):

 • ks. dr. hab. Andrzeja Pawła Biesia, SJ, prof. AIK
 • dr hab. Annę Błasiak, prof. AIK
 • dr hab. Annę Bugajską, prof. AIK
 • dr. hab. Pawła Kaźmierczaka, prof. AIK
 • dr. hab. Rafała Lisa, prof. AIK
 • dr. hab. Krzysztofa Matuszka, prof. AIK
 • dr. hab. Witolda Mazurka, prof. AIK
 • dr hab. Beate Topij-Stempińską, prof. AIK
 • dr hab. Marię Urlińską, prof. AIK 

 

Ze względów epidemicznych w uroczystości uczestniczyli tylko zaproszeni goście.