Strona główna Współczesne kontrowersje etyczno-społeczne wokół początków życia ludzkiego


Współczesne kontrowersje etyczno-społeczne wokół początków życia ludzkiego

W dniu 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy antyaborcyjnej z 1993, który zezwala na dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją. Orzeczenie to wywołało falę społecznych protestów, które pokazały jak ważny jest to problem dla milionów Polek i Polaków. Protesty odsłoniły też trudności związane z debatą publiczną i porozumieniem między stronami sporu. W październiku tego roku śmierć Pani Izabeli z Pszczyny zaogniła problem i roznieciła emocje społeczne w skali, której do tej pory nie obserwowaliśmy. Te trudne i bolesne wydarzenia dzielą i będą dzielić społeczeństwo. Czy można tym podziałom jakoś zapobiec? W pierwszej kolejności ważna jest etyczna i społeczna refleksja nad wspomnianymi wydarzeniami. Poniedziałkowa debata ma być próbą spokojnego i merytorycznego przyjrzenia się zaistniałej sytuacji, która rodzi wiele pytań domagających się wyważonych odpowiedzi. Być może etycy i filozofowie społeczni mogą odegrać rolę mediatorów w tej pełnej emocji debacie. Nie oznacza to, że będą oni mogli pogodzić skonfliktowane strony. Niemniej warto ze spokojem i uważnością wysłuchać argumentów, warto zrozumieć, w jakim obrazie świata żyją strony sporu i jak uzasadniają swoje wybory. Naszej debacie przyświeca ignacjańska zasada zwana praesupponendum, która polega na dążeniu do ocalenia wypowiedzi drugiego. W każdym stanowisku staramy się dostrzegać to, co pozytywne, nie zamykając oczu i na to, co wymaga krytyki i przepracowania. 

 

Debata odbędzie się w poniedziałek, 22 grudnia, o godz. 16.00 i będzie transmitowana na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie 

Uczestnicy debaty: 

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) 

dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UP JP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) 

Prof. dr hab. Aleksander Bobko (Uniwersytet Rzeszowski) 

Ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie) 

Debatę poprowadzi dr Łukasz Bartkowicz 

 

Organizatorzy: 

Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej 

Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie 

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im Tadeusza Ślipko SJ  

Wydział Filozoficzny Akademii Ignatainum w Krakowie.  

 

link do strony wydarzenia 

profil wydarzenia na FB