Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty „Współpraca transgraniczna w Europie: doświadczenia Polski i Ukrainy"


04.04.2019

„Współpraca transgraniczna w Europie: doświadczenia Polski i Ukrainy"


 W dniach 28-29.03.2019 r. odbyła się konferencja „Współpraca transgraniczna w Europie: doświadczenia Polski i Ukrainy”.  Organizatorem wydarzenia była Katedra Polityki Publicznej i Administracji na Wydziale Pedagogicznym. W roli współorganizatorów wystąpił Uniwersytet Opolski oraz uniwersytety z Użhorodu i Winnicy na Ukrainie. W trakcie obrad wystąpiło 15 prelegentów. Oprócz przedstawicieli AIK oraz wspomnianych współorganizatorów w gronie uczestników znaleźli się także reprezentanci KUL oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Docelowo na bazie konferencyjnych wystąpień mają powstać artykuły naukowe, które zostaną złożone do kwartalnika „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, który jest wydawany przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo to jako laureat konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” będzie na nowej liście czasopism, którą wkrótce ogłosi MNiSW.

Konferencja była okazją do pogłębienia kontaktów z ukraińskimi partnerami AIK. W przeddzień obrad odbyło się robocze spotkanie, w trakcie którego omówiono kwestie związane z uruchomieniem przez AIK oraz uniwersytety w Winnicy i Użhorodzie wspólnego programu studiów magisterskich w zakresie nauk o polityce.