Strona główna Uczelnia Komunikaty Współpraca w służbie sprawiedliwości


31.01.2023

Współpraca w służbie sprawiedliwości


W bieżącym roku akademickim, po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, studenci Akademii Ignatianum w Krakowie wrócili do realizacji praktyk studenckich oraz wizyt studyjnych na terenie jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej (OISW) w Krakowie. 

Współpraca pomiędzy OISW w Krakowie a AIK trwa od ponad 11 lat. W jej ramach kolejne roczniki specjalności resocjalizacja kreująca, resocjalizacja z interwencją kryzysową oraz arteterapia z twórczą resocjalizacją, w trakcie wizyt studyjnych oraz praktyk studenckich, zapoznały się ze specyfiką środków wykonania kary pozbawienia wolności oraz metodyką pracy wychowawcy penitencjarnego.

4 stycznia 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch oraz Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie dr hab. Tomasz Homa, prof. AIK podpisali kolejne czteroletnie porozumienie o współpracy. Wspólne działania dotyczyć będą wspierania działalności naukowo – badawczej, prowadzenia działalności edukacyjnej i doradczej oraz współorganizowania konferencji, kursów i warsztatów oraz wizyt studyjnych. Podpisanie porozumienia miało miejsce w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu. Stało się równocześnie okazją do zapoznania się z historią, strukturą i charakterem jednostki przez Rektora AIK dr hab. Tomasza Homę, prof. AIK, Panią Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Annę Królikowską, prof. AIK oraz Kierownik praktyk studenckich mgr Małgorzatę Alberską. W roli koordynatora wizyty świetnie sprawdził się z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu Ppłk Michał Kuśnierz. Przedstawił on historię najstarszej jednostki w Polsce oraz omówił zasady wykonywania kary pozbawienia wolności. Podczas wizyty goście zobaczyli m.in. oddziały mieszkalne, dyżurki wychowawców, radiowęzeł, Centrum Kształcenia Ustawicznego a także spróbowali „więziennej kuchni”.

 

                                                                                                                     

Odbyły się także dwie pierwsze w tym semestrze wizyty studyjne. Pierwsza pod opieką mjr Katarzyny Dudek – starszego psychologa Oddziału Zewnętrznego w Krakowie – Nowej Hucie miała miejsce w dniu 29 października 2022 roku. W jej trakcie grupa studentek III roku studiów niestacjonarnych specjalności resocjalizacja kreująca na kierunku pedagogika, miała okazję rozmawiać z funkcjonariuszami i obserwować pracę psychologa, wychowawcy oraz oddziałowej. Studentki z dużym zainteresowaniem zapoznały się z warunkami socjalno-bytowymi jednostki,w ramach której karę obywa 326 mężczyzn i kobiet z grupy młodocianych, pierwszy raz karanych oraz recydywistek penitencjarnych. Studentki miały możliwość uzyskać praktyczną wiedzę w zakresie stosowanych środków wykonania kary pozbawienia wolności oraz realizowanych na terenie jednostki programach resocjalizacyjnych. Natomiast 15 grudnia 2022 roku studentki III roku studiów stacjonarnych specjalizacji resocjalizacja kreująca (kier. pedagogika) oraz arteterapia z twórczą resocjalizacją, pod kierownictwem por. Olgi Mazur, zapoznały się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy działów penitencjarnego, kwatermistrzowskiego, ochrony oraz kapelana. Areszt Śledczy w Krakowie przeznaczony jest dla wszystkich kategorii tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet. W budynku penitencjarnym znajdują się 153 cele mieszkalneo łącznej pojemności 621 miejsc.

Studenci AIK współpracują z jednostkami podległymi OISW w Krakowie w ramach praktyk studenckich oraz badań realizowanych do prac licencjackich i magisterskich. Na przełomie ostatnich 10 lat autorka niniejszego opracowania miała okazję obserwować, uczestniczyć i współorganizować przygotowywane w partnerstwie AIK oraz OISW w Krakowie konferencje, międzynarodowe wizyty studyjne, spotkania i projekty, w ramach których coraz większa grupa absolwentów AIK zasila szeregi jednostek penitencjarnych w Krakowie, Nowym Wiśniczu, Tarnowie czy Trzebini. 

 

mgr Joanna Sztuka 

fot. Tomasz Konturek