Strona główna Rekrutacja Komunikaty Wykaz osób wpisanych na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2022/2023


13.10.2022

Wykaz osób wpisanych na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2022/2023


Zgodnie z §22 ust. 5 regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 (załącznik do uchwały nr 26/2021/2022 Senatu AIK z dnia 29 marca 2022 r.) ogłaszam listę wpisanych osób na listę doktorantów do Szkoły Doktorskiej:

Dyscyplina naukowa: Filozofia
    Nr IRK: 13733, Nr albumu: 26934;
    Nr IRK: 13754, Nr albumu: 26981.


Dyscyplina naukowa: Nauki o kulturze i religii

    Nr IRK: 13732, Nr albumu: 26980;
    Nr IRK: 13747, Nr albumu: 14689;
    Nr IRK: 13761, Nr albumu: 26976.


Dyscyplina naukowa: Nauki o polityce i administracji

    Nr IRK: 13774, Nr albumu: 26983


Dyscyplina naukowa: Pedagogika

    Nr IRK:13843, Nr albumu: 26978
    Nr IRK: 13758, Nr albumu: 21230
 
Listę ogłasza:


p. o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie
prof. dr hab. Stanisław Gałkowski