Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich


30.01.2019

Wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich


            Szanowni Państwo,

 

            Instytut Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach skierowanych do uczniów szkół średnich zainteresowanych rozwijaniem wiedzy o naukach społecznych, w szczególności problematyką funkcjonowania szeroko rozumianej sfery publicznej. Spotkania będą odbywać się w siedzibie Akademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26 i będą powadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni. Poniżej przedstawiamy proponowane tematy zajęć: 

 

1. Cyberdemokracja - nowa forma rządów? - dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK (Kierownik Katedry Socjologii Polityki AIK).

2. Facebook, Instagram i Snapchat - nowa tabliczka mnożenia? - dr Agnieszka Grzechynka (adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej i Administracji AIK).

3. Ile jest warte jedno życie? O rachunku ekonomicznym w polityce - dr Alicja Malevska (adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej i Adminstracji AIK).

4. Czy damy się zastraszyć? Rzecz o współczesnym terroryzmie - dr Joanna Lubecka (adiunkt w Katedrze Historii Politycznej AIK).

5. Przywódcy polityczni wczoraj, dziś i jutro - dr Joanna Lubecka (adiunkt w Katedrze Historii Polityki AIK).

6. Kreowanie zaangażowania pracowników jako wyzwanie dla współczesnych menedżerów - dr Agnieszka Knap-Stefaniuk (Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji AIK).

7. Wywieranie wpływu jako jedna z kluczowych umiejętności współczesnego menedżera - dr Agnieszka Knap-Stefaniuk (Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji AIK).

8. Jak się nie kłócić? Wprowadzenie do wiedzy o mediacji - dr Mateusz Pękala (Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Adminsitracji AIK).

9. Po co nam prawnicy? Zarys społecznych funkcji prawa - dr Mateusz Pękala (Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Adminsitracji AIK).

 

            Spotkania będą prowadzone w formie przystępnej dla młodzieży, a ich czas trwania to około 60 minut. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a konkretny termin odwiedzin danej klasy w Akademii Ignatianum należy wcześniej ustalić z Zastępcą Dyrektora Instytutu - dr Mateuszem Pękalą (e-mail: mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl).

 

Serdecznie zapraszamy!