27.10.2020

Wymiana akademicka


Pomimo trwającej pandemii, w roku akademickim 2019/2020 zrealizowano w ramach programu Erasmus+ 96 mobilności pracowników oraz studentów. Było to 36 przyjazdów oraz 60 wyjazdów.

W semestrze zimowym 2020/2021, AIK gości 13 zagranicznych studentów wymiany. Reprezentują oni następujące kraje: Hiszpania, Włochy, Portugalia, Niemcy, Czechy oraz Ukraina. Jeszcze przed rozpoczęciem semestru, BWM zorganizowało tzw. Welcome Days, w ramach których studenci zagraniczni mieli okazję zapoznać się m.in. z zasadami studiowania na AIK, a także zwiedzić Kraków w nietypowy sposób, biorąc udział w grze miejskiej.

Na chwilę obecną, w semestrze letnim spodziewamy się gościć 24 zagranicznych studentów.

Obecnie na wymianie akademickiej przebywa 7 naszych studentów na praktykach zagranicznych w Grecji, na Cyprze oraz w Hiszpanii. Kolejne 7 osób wyjechało do naszych uczelni partnerskich w Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech oraz w Libanie, żeby tam zrealizować część swoich studiów. Dodatkowo na zagraniczne studia, kolejnych 7 studentów zamierza wyjechać w semestrze letnim.

 

Oprócz wymiany akademickiej w obrębie UE w ramach programu Erasmus+, od 2017 roku AIK realizuje również mobilności Erasmus z krajami partnerskimi, czyli z uniwersytetami spoza Unii Europejskiej. W lutym 2020 roku BWM złożyło kolejny wniosek o grant w ramach tej akcji. Wyniki konkursu zostały podane we wrześniu – AIK otrzymało grant na realizację 37 mobilności z następującymi uniwersytetami  partnerskimi: Żytomierskim Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki na Ukrainie, Donieckim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stusa, Ukraina; Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Gruzja; Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. I. Hercena, Rosja; Uniwersytetem Loyola w Chicago; Katolickim Uniwersytetem Urugwaju, Katolickim Uniwersytetem św. Józefa w Bejrucie.