Strona główna Uczelnia Komunikaty Wyprawa Akademicka „Śladami Sonderaktion Krakau in memoriam prof. Andrzeja Małeckiego”


21.10.2019

Wyprawa Akademicka „Śladami Sonderaktion Krakau in memoriam prof. Andrzeja Małeckiego”


Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA!

W imieniu Zarządu pragnę Państwa poinformować, że w dniach od 14 do 18 listopada 2019 r. nasze Stowarzyszenie wraz z Pionem Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, organizuje Wyprawę Akademicką „Śladami Sonderaktion Krakau in memoriam prof. Andrzeja Małeckiego”. Celem Wyprawy jest uczczenie 80. rocznicy podstępnego aresztowania przez Gestapo profesorów krakowskich uczelni. Trasa wyprawy wiedzie szlakiem męczeństwa krakowskich Profesorów przez Wrocław, Sachsenhausen i Dachau. A jej prologiem będzie udział w uroczystościach Akademickiego Dnia Pamięci w dniu 6 listopada b.r. w Collegium Novum. Podobnie jak poprzednie, planowana obecnie XXII Wyprawa będzie połączona z opisem historycznym poszczególnych etapów martyrologii krakowskich uczonych, prelekcjami, projekcją filmów i wspomnień, co wzbogaci wiedzę jej uczestników na temat historii krakowskiej Alma Mater i innych uczelni w czasach II wojny światowej. Wyprawy akademickie szlakiem męczeństwa do miejsc kaźni polskich uczonych, które nasze Stowarzyszenie organizuje od dwudziestu lat, a których pomysłodawcą był zmarły w marcu b.r. założyciel i Prezes Honorowy Stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA, śp. Prof. Andrzej Małecki, mają szeroki wymiar edukacyjny, co zostało docenione nagrodą Fundacji Pro Publico Bono w 2005 roku. Pragnę przypomnieć, że widocznym śladem naszych wypraw jest tablica przy Dębie Wolności, pod którą znajduje się ziemia przywieziona przez ich uczestników z miejsc martyrologii polskich uczonych.

Organizowana wyprawa jest doskonałą okazją uczczenia pamięci naszych bliskich, Ojców, Dziadków, Pradziadków i Mistrzów. Gorąco Państwa zachęcam do udziału w tym przedsięwzięciu oraz do rozpowszechnienia informacji o nim w swoich rodzinach, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, dla których będzie to niezapomniana lekcja historii.

W załączniku do niniejszej wiadomości przedstawiam ramowy plan wyprawy oraz kilka informacji organizacyjnych. Proszę o zapoznanie się z nimi. Ze względu na duże zainteresowanie inicjatywą, bardzo proszę o przesyłanie deklaracji uczestnictwa do dnia 21 października b.r. W deklaracji proszę o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

Mając nadzieję na liczny udział przedstawicieli rodzin aresztowanych profesorów oraz członków i sympatyków Stowarzyszenia, serdecznie Państwa pozdrawiam

dr Monika Małecka

Prezes Stowarzyszenia Ne Cedat Academia