Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Wystartowała kampania społeczna "Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi"


21.10.2020

Wystartowała kampania społeczna "Wrażliwi na słowa. Wrażliwi na ludzi"


Kampania dotyczy języka niedyskryminującego osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla jej potrzeb opracowała została publikacja na temat kierunków i rekomendacji dotyczących języka niedyskryminującego osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednym z jej współautorów jest Pan dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin J. Jabłoński z Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie: