Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty X Konferencja Logopedyczna pt. Komunikacja ucznia ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL


07.02.2022

X Konferencja Logopedyczna pt. Komunikacja ucznia ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL


X Konferencja Logopedyczna
pt. Komunikacja ucznia ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL
5 marca 2022 r.
Organizator
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zapraszamy do udziału w X Konferencji Logopedycznej pt.

Komunikacja ucznia ze spektrum autyzmu - TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE - RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL,

zaplanowaną w Dniu Logopedy, tj. 5 marca 2022 r.


Konferencja, która odbędzie się w formie zdalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Katedra Pedagogiki Specjalnej) jest adresowana do logopedów, terapeutów, pedagogów (szczególnie specjalnych), nauczycieli, psychologów, jak również studentów. Jej celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Dokonujące się zmiany w systemie edukacji, otwarcie się szkół masowych na problemy komunikacyjne uczniów wiążą się z koniecznością poszukiwania dróg wsparcia ich rozwoju poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji.
Konferencja będzie podzielona na dwa bloki: wykładowy i warsztatowy. Uczestnikom zostaną zaprezentowane współczesne, interdyscyplinarne poszukiwania badawcze oraz możliwości ich praktycznego zastosowania dla poprawy jakości życia uczniów z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Przewidziano publikację tematyczną związaną z konferencją. Dzięki uprzejmości Redakcji Forum Pedagogicznego (70 punktów na liście MEiN), przygotowane materiały zostaną opublikowane w działach tematycznych (w języku polskim) i qolloquia (w języku angielskim). Wytyczne dotyczące składu i struktury artykułów znajdują się na stronie - https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/about/submissions
Liczba uczestników konferencji: do 80 osób (decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń). Organizatorzy będą przyjmowali tylko zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną na stronie Konferencjihttps://pedagogika.uksw.edu.pl/?p=10022

Karta zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/1fPP5aKAMN6vSTc0X_yxgzaMbIrX1wcSTDpCbuSHhYhA/edit


Komitet naukowy:
prof. dr hab. Ewa Pisula
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
prof. dr hab. Zbigninew Tarkowski
dr hab. Marzena Dycht prof. ucz. (UKSW)
dr hab. Irena Jaros prof. ucz. (UŁ)
dr hab. Renata Marciniak-Firadza prof. ucz. (UŁ)
dr hab. Ewa Skorek prof. ucz. (UZ)
dr hab. Barbara Winczura (UWr)


Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński (pracownik AIK)


Terminarz:
do 20.02.2022 r. zgłoszenie
do 31.05.2022 r. przyjmowanie artykułów do druku

Warsztaty naukowe podczas konferencji poprowadzi Pani Agata Borowska - doktorantka Szkoły Doktorskiej AIK