10.11.2020

XI Tydzień Ekonomii Społecznej


Szanowni Państwo,

jak co roku, zapraszamy na Tydzień Ekonomii Społecznej (16-20 listopada); głównie w formule on-line.

 

Tematyka warsztatów i seminariów jest bardzo różnorodna – przybliża działania konkretnych podmiotów ekonomii społecznej (np. ZAZ U Pana Cogito, spółdzielni pracy Ogniwo), prezentuje udane inicjatywy ES (np.

CSR w obszarze ekonomii społecznej czy markę lokalna Zagórzańskie dziedziny). Część wydarzeń ma również charakter edukacyjny – są to warsztaty dot. konkretnej problematyki (np. jobcoachingu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy tworzenia programu aktywności lokalnej). Na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II większość wydarzeń koncentruje się na inicjatywach dotyczących problemu bezdomności.

 

Nie wszystkie wydarzenia są otwarte dla studentów z zewnątrz, ale tam gdzie w programie zamieszczony jest adres e-mail jest możliwość uczestnictwa dla wszystkich.

 

 

 

Więcej na stronie internetowej:

 

http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/xi-tydzien-ekonomii-spolecznej-w-dn-16-20-listopada-2020