Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)


15.12.2022

Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018)


Koniec 2022 roku przyniósł interesującą publikację o charakterze interdyscyplinarnym, którą warto odnotować ze względu na jej szczególny charakter oraz poruszaną tematykę.

Jej wydanie łączy się z ważnymi dla całej społeczności ignacjańskiej rocznicami. Przede wszystkim monografia nawiązuje do obchodzonej w 2018 roku 150 rocznicy powrotu jezuitów do Krakowa. Sam rok 2022 związany jest z kolei z dwoma ważnymi wydarzeniami. Pierwsze z nich dotyczy świętowania Roku Ignacjańskiego (2021–2022), upamiętniającego 500-lecie nawrócenia założyciela Towarzystwa Jezusowego – Ignacego Loyoli (1491–1556) oraz 400 lat upływające od jego kanonizacji. Druga, warta podkreślenia rocznica upamiętnia 90-lecie ustanowienia Wydziału Filozoficznego Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego przy ul. Kopernika 26 (1932), czyli dzieła, z którego wywodzi się Akademia Ignatianum w Krakowie.

Publikacja zatytułowana Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018 powstała pod redakcją ks. dr. hab. Stanisława Cieślaka SJ, prof. AIK, Pani dr hab. Moniki Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK oraz dra Michała Wenklara we współpracy z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Dzieło, wydane starannie w twardej okładce, zawiera 15 artykułów naukowych (wraz z dołączonymi aneksami: 1. Sylwetki 103 wybitnych polskich jezuitów pochowanych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 2. Ilustracje), dedykowanych bogatej i różnorodnej działalności jezuitów w Krakowie, począwszy od ich powrotu w 1867 roku aż po współczesne czasy.

Jak czytamy we wstępie: wielowymiarowa aktywność krakowskich jezuitów (duszpasterska, naukowo-kulturalna, wychowawcza, wydawnicza, społeczna) została zaprezentowana w kontekście dynamicznych przemian społeczno-polityczno-cywilizacyjnych zachodzących na ziemiach polskich od drugiej połowy XIX wieku.  Każdy z zamieszczonych artykułów został poświęcony wybranemu aspektowi tytułowego problemu, co dało możliwość wielostronnego wglądu zarówno w kontekst sytuacyjny, jak też pozwoliło pokazać rozmaite okoliczności towarzyszące powrotowi jezuitów do miasta oraz ich dalszej aktywności na terenie Krakowa[1].

Szerokie spektrum posług i prac charakteryzujących działalność jezuitów, poruszane przez Autorów publikacji, z których większość od lat związana jest z Akademią Ignatianum w Krakowie, pozwala na zapoznanie się z historią i zaangażowaniem Towarzystwa Jezusowego w naszym mieście.

Mam nadzieję, że będzie to wystarczającą zachętą do sięgnięcia po całość Lektury, do czego serdeczne zapraszam.

 

dr Anna Grzywa

 [1]Z powrotem w Krakowie. 150 lat jezuitów przy ul. Kopernika (1868-2018), red. Stanisław Cieślak, Monika Stankiewicz-Kopeć, Michał Wenklar, Kraków 2022, s. 7.