03.11.2020

Zajęcia w formie zdalnej od 17.10. do odwołania


W związku z wprowadzeniem ograniczeń w działalności szkół wyższych znajdujących się w czerwonej strefie zagrożenia epidemicznego od 17 października do odwołania wszystkie zajęcia na Akademii Ignatianum w Krakowie będą odbywać się w formie zdalnej według dotychczasowego harmonogramu.

Jednocześnie informujemy, że legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.