Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Zaproszenie do udziału w konferencji „Autowiktymizacja i samobójstwo jako problem interdyscyplinarny”


04.04.2022

Zaproszenie do udziału w konferencji „Autowiktymizacja i samobójstwo jako problem interdyscyplinarny”


Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Autowiktymizacja i samobójstwo jako problem interdyscyplinarny”, organizowanej przez Katedrę Psychologii Sądowej i Psychokryminologii Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie w dniu 13 maja 2022 r.

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń naukowo-badawczych w zakresie suicydologii, a także stworzenie warunków do dyskusji wśród specjalistów zawodowo zaangażowanych w pomoc osobom z ryzykiem suicydalnym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też jest adresowana do przedstawicieli nauk prawnych, medycznych i społecznych, etyków, filozofów, jak również pracowników instytucji wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej, placówek edukacyjnyjno – wychowawczych,  organizacji pozarządowych, psychoterapeutów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych.

W celu uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do 20 kwietnia pod adresem mailowym: sylwia.przewoznik_z@ignatianum.edu.pl