Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Zaproszenie do udziału w kursie dla przyszłych psychologów


05.04.2023

Zaproszenie do udziału w kursie dla przyszłych psychologów


Polska staje się krajem pluralistycznym kulturowo, a obecne wyzwania – wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny, kryzys klimatyczny czy pandemia – sprawiają, że psycholodzy nie tylko będą bardziej potrzebni, lecz także coraz częściej będą pracować i stykać się z osobami z innych kultur. W odpowiedzi na nowe wyzwania zawodowe w pracy psychologa, proponujemy program zajęć finansowany przez projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” nr POWR.03.05.00-00-Z203/1, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawierający wykłady i ćwiczenia z zakresu tej problematyki.

Kurs jest skierowany do przyszłych psychologów, którzy rozumieją jak ważna jest umiejętność pracy w różnorodnym środowisku kulturowym i chcą mieć do tego mocne fundamenty, nie tylko w zakresie wiedzy, ale i praktyki. Tematyka dotyczy wszystkich obszarów pracy psychologa, bez względu na to, czy wybiorą w przyszłości pracę w systemie edukacji, w służbie zdrowia, jako psychoterapeuci,  czy jako trenerzy kompetencji.

Podczas tego kursu uczestnicy dowiedzą się, jak nie ulegać w codziennej pracy błędnemu przekonaniu, że ich własna kultura stanowi jedyny prawidłowy punkt odniesienia w sposobie rozwiązywania różnorodnych problemów. Dzięki tej wiedzy staną się lepszymi specjalistami.

Kurs składa się z pięciu wykładów (każdy z nich trwa 3h zegarowe), połączonych z praktycznymi ćwiczeniami, które mają na celu stworzenie "skrzynki z narzędziami" przydatnymi do rozwiązywania problemów powstającymi na styku kultury polskiej i innych kultur.

Oprócz zajęć wykładowych kurs obejmuje też 15h zegarowych praktycznych wizyt studyjnych w placówkach gdzie przebywają dzieci z innych kultur.

 

Tematy zajęć wykładowych:

 

1.     Kompetencje kulturowe w ujęciu psychologii międzykulturowej – o tym, że nie trzeba znać wszystkich kultur, aby umiejętnie pomagać. Co pomaga w budowaniu wrażliwości kulturowej?

2.     Migracje dobrowolne i przymusowe oraz akulturacja – ich wpływ na funkcjonowanie jednostki – zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Podejście środowiskowe w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii zabawą. Od spojrzenia na zagadnienie do konkretnych rozwiązań.

3.   Pomocne kryteria diagnostyczne w podejściu psychologii międzykulturowej. Teoria i praktyka w pierwszym kontakcie i wywiadzie z osobami z innych kultur – jak pracować biorąc pod uwagę różnice i podobieństwa kulturowe między kulturą polską, a kulturą klienta/pacjenta.

4.   Wyzwania relacji międzykulturowych – jak czytać kody kulturowe i kody komunikacyjne. O czym pamiętać i jak integrować grupy zróżnicowane kulturowo – dorosłych i dzieci. Przykłady pracy indywidualnej i pracy z grupami.

5.   Doświadczenie traumy i jak z nią pracować z perspektywy wrażliwości kulturowej. O czym należy pamiętać i jakich narzędzi używać.

Rodzaje interwencji w pracy z expatami, migrantami i uchodźcami – jakie interwencje dla kogo i dlaczego.

 

Zapraszamy osoby otwarte na świat i zainteresowane tym, jak kultura wpływa na człowieka, a także wszystkich, którym różnice i odmienność kulturowa wydają się fascynujące.

 

Wykład wprowadzający prowadzony przez prof. Halinę Grzymała-Moszczyńską i Annę Jurek odbędzie się online 13 kwietnia 2023 r. o godzinie 19:15. 

Link do wykładu: https://tiny.pl/w662x

Po nim odbędą się zapisy, poprzez formularz internetowy.

 

Wykładowczynią będzie mgr Anna Jurek, absolwentka Psychologii Stosowanej na Wydziale UJ i East London University; terapeutka dzieci i młodzieży, od 15 lat pracująca w środowisku wielokulturowym Londynu; jako trenerka i psycholożka. Doświadczenie praktyczne zdobywała pracując w korporacji, szkołach i organizacjach pozarządowych, praktyce prywatnej i służbie zdrowia dzieci i młodzieży. Autorka broszurki przygotowującej dzieci i młodzież do migracji: „Dzieci lecą pierwszą klasą” (https://powroty.gov.pl/-/dzieci-leca-pierwsza-klasa

Opiekę merytoryczną nad programem zajęć będzie sprawować prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, pracowniczka Instytutu Psychologii AIK, specjalizująca się w psychologii kulturowej, psychologii migracji oraz psychologii religii i duchowości. Od 25 lat prowadzi w różnych krajach badania terenowe wśród migrantów przymusowych i migrantów ekonomicznych. Opublikowała (wraz z dr. Adamem Anczykiem) książkę „Psychology of migration: Facing cultural and religious diversity”. Plik pdf książki jest dostępny w Bibliotece AIK.