Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Zaproszenie do udziału w projekcie "Wartościowy Wolontariat-Wartościowa Przyszłość"


12.12.2020

Zaproszenie do udziału w projekcie "Wartościowy Wolontariat-Wartościowa Przyszłość"


Projekt "Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość!" (nr. POWR.01.04.00-00-0024/18) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie Wartościowy Wolontariat-Wartościowa Przyszłość, który realizuje Centrum Badawczo Rozwojowe Innowacji Społecznych Akademii Ignatianum.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych, przydatnych na rynku pracy ich aktywny udział w akcjach organizowanych przez CBRIS.

 

FB: https://www.facebook.com/wartosciowywolontariat

 

Żeby przystąpić do projektu należy wypełnić i odesłać (pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną dokumenty rekrutacyjne) – w celu zapisania się do projektu prosimy o kontakt na adres e-mail: wolontariat@ignatianum.edu.pl  dla chętnych prześlemy dokumenty do wypełnienia. Każdy Wolontariusz/Wolontariuszka w naszym projekcie decyduje się sam/sama w jakich czynnościach chce wziąć udział, my proponujemy – wy decydujecie!

 

Projekt trwa do 31.10.2021 roku  i w tym czasie zakładamy, że każdy uczestnik/ uczestniczka wypracuje minimum 50h współpracy wolontaryjnej udokumentowanej na liście obecności (górna granica ilości godzin nie jest określona).

 

Większość naszych działań prowadzimy zdalnie, wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom związanym z sytuacją pandemiczną.

 

Obecne aktywności, do których można się włączyć:

 • Prowadzenie rozmówek w języku polskim z obcokrajowcami w ramach akcji Polish Language Meetings On-line

 • Akcja mały gest – wielkie wsparcie – akcja zwracająca uwagę na potrzeby osób niewidzących w najbliższym otoczeniu

 • Akcja blind-footbal z Białą Gwiazdą –rekrutacja do drużyny do wsparcia działań sztabu szkoleniowego, przewodników i asystentów osób niewidomych i słabowidzących

 • Akcja z WBR Groundhogs Kraków- wsparcie techniczne drużyny Goalball

 • Akcja z Fundacja Wszyscy Obecni –poszukujemy Wolontariuszy do researchu danych oraz zagadnień prawnych

 • Akcja wsparcie dla Szpitala Żeromskiego w Krakowie – praca na zasadzie „gońca” przenoszenie dokumentów, rozładunek darów, etc

 • Akcja z Fundacją Wszyscy Gotowi – poszukiwane osoby zainteresowane pracą w PR, Marketingu, Copywriterzy, Social-Media, SEO, E-mail marketing

 • Akcja korepetycje z matematyki w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym Parkowa

 • Akcja mikołajkowa ze Szkoła na Tynieckiej –między innymi pomoc w pakowaniu prezentów

 

Obecne aktywności, z których można skorzystać jako Wolontariusz:

 • Konsultacje z dietetykiem Agnieszką Rząsa – mamy jeszcze ok 5 wolnych miejsc

 • Konsultacje tyfloinformatyczne dla osób z dysfunkcją wzroku z Panem Martinem Jung

 • Już niebawem - planujemy od połowy grudnia - pierwsze zajęcia w ramach Ukrainian Speaking Club– rozmówki w języku ukraińskim

 

Zapraszamy do kontaktu:

wolontariat@ignatianum.edu.pl

cbris@ignatianum.edu.pl