Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Zaproszenie do współtworzenia studenckiej "Strefy komfortu i relaksu"


24.01.2022

Zaproszenie do współtworzenia studenckiej "Strefy komfortu i relaksu"


Drodzy Studenci! 

Nasza Uczelnia nie ustaje w działaniach, które sprawiają, że studiowanie u nas jest nie tylko zdobywaniem wiedzy i przygotowaniem do dorosłego życia, ale również by to studiowanie odbywało się w jak najlepszych warunkach. Dlatego też Rektor AIK w 2020 roku podpisał umowę na realizację projektu Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

W ramach projektu przewidziano szereg działań związanych z zapewnieniem studentom warunków jak najbardziej sprzyjających uczeniu się. Jednym z zaplanowanych i przewidzianych do realizacji w tym roku działań jest stworzenie Strefy komfortu i relaksu. Będzie to miejsce, w którym możliwe będzie przygotowanie się do kolejnych zajęć, jak również odpoczynek pomiędzy zajęciami bez konieczności opuszczania murów Uczelni. Oprócz tego, jednym z celów działania Strefy będzie zapewnienie jak największej integracji pomiędzy studentami, co pozwoli zacieśnić wzajemne relacje. Warto wspomnieć, że przyjaźnie zawierane na studiach nierzadko trwają do końca życia. 

Chcemy, Drodzy Studenci, by Strefa w jak najpełniejszy sposób odpowiadała na Wasze potrzeby, dlatego też liczymy na pomoc w jej urządzeniu. Liczymy na Waszą inicjatywę i zaangażowanie. Jeżeli macie pomysły na to, co powinno znaleźć się w miejscu stworzonym specjalnie dla Was skontaktujcie się z Biurem Promocji AIK osobiście lub mailowo biuropromocji@ignatianum.edu.pl  

 

dr Grzegorz Kocot – Koordynator projektów 

 

 

Dofinansowanie zadania w ramach projektu: Akademia Ignatianum w Krakowie uczelnią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami nr POWR.03.05.00-00-A024/20