26.03.2021

Zaproszenie na wykłady online


Serdecznie zapraszamy na serię wykładów online organizowanych w ramach sieci jezuickich uczelni Kircher Network, do której należy nasza Uczelnia.
 
 

 
 
Resurrection in the Russian Literature (Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Pasternak)
 
Wykłady w języku angielskim poprowadzi Dr Stephan Lipke S.J., dyrektor Instytutu Świętego Tomasza w Moskwie.
Po wykładach będzie możliwość dyskusji. 
 
Wykłady odbędą się w środy, 21 i 28 kwietnia w godz. 19.00-21.30 CEST.
 
Link:
Identificator 867 4232 6620. Key: 057866
 
 
 
Zachęcamy do zgłaszania tego typu wykładów (jeden lub serię dwóch-trzech), które będą promowane wśród pracowników i studentów wszystkich 29 jezuickich uczelniach akademickich w Europie i na Bliskim Wschodzie. Może to być dobry sposób, aby dać się poznać międzynarodowej społeczności badaczy z jezuickich uczelni, którzy w przeważającej większości są filozofami i teologami.
 
Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy: jacek.poznanski@ignatianum.edu.pl