Strona główna Uczelnia Komunikaty Zmarł śp. prof. dr. hab. Andrzej de Tchorzewski


04.01.2024

Zmarł śp. prof. dr. hab. Andrzej de Tchorzewski


fot. https://www.ukw.edu.pl/

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu śp. prof. dr. hab. Andrzeja de Tchorzewskiego, emerytowanego, wieloletniego pracownika akademickiego naszej Uczelni. Pan Profesor zmarł 2 stycznia 2024 r.

Śp. Pan Profesor był związany z Akademią Ignatianum w Krakowie, obecnie Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie, w latach 2013-2022.

Odejście śp. Pana Profesora Andrzeja de Tchorzewskiego jest niepowetowaną stratą nie tylko dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, w którym pracował wiele lat, lecz także całego środowiska naukowego oraz osób bliskich Panu  Profesorowi, czy uczestniczących w Jego życiu. Z pewnością brak będzie tak wspaniałego pedagoga, wychowawcy wielu pokoleń, wyjątkowego i aktywnego wykładowcy i nauczyciela, wspaniałego człowieka, który swoim życiem pokazał miłość do drugiego, oddanie innym i nauce oraz umiłowanie życia.

Rodzinie śp. Pana Profesora pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia, aby w tym trudnym czasie żałoby, mogła doświadczyć Bożej miłości i ludzkiej życzliwości.