Strona główna Stypendia Komunikaty Zmiana w przyznawaniu stawek stypendialnych


29.03.2021

Zmiana w przyznawaniu stawek stypendialnych


Szanowni Studenci,
mając na uwadze trudny czas wynikający z trwania stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenie w funkcjonowaniu Uczelni oraz innych instytucji (w tym tych, które zapewniają zatrudnienie), mamy przyjemność ogłosić, że decyzją Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie zostaną podwyższone stawki świadczeń stypendialnych. Zmiany te wchodzą począwszy od tego miesiąca.
Poniżej przedstawiamy tabele zmian:
 

Stypendium Rektor

 

Próg punktowy
Październik - Luty
Od marca
do 60 pkt
250 zł/ 350 zł
600 zł
61 – 89 pkt
450 zł
700 zł
od 90 pkt
700 zł
800 zł
 

Stypendium socjalne

 

Miesięczny dochód netto na członka rodziny
Październik - Luty
Od marca
0,00 zł – 400,00 zł
600 zł
900 zł
400,01 zł – 700,00 zł
500 zł
800 zł
700,01 zł – 1050,00 zł
400 zł
700 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego
+ 150 zł
+ 150 zł
 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Stopień niepełnosprawności
Październik - Luty
Od marca
Lekki
350 zł
450 zł
Umiarkowany
450 zł
550 zł
Znaczny
850 zł
850 zł