Strona główna Uczelnia Komunikaty Zmiana w strukturze AIK – Biuro Projektów


19.02.2022

Zmiana w strukturze AIK – Biuro Projektów


Informujemy, iż z dniem 17 lutego 2022 r. Biuro Projektów zostaje w strukturze AIK przeniesione do pionu Prorektora ds. Cyfryzacji i Rozwoju ks. dr. hab. Andrzeja Sarnackiego SJ, prof. AIK. Decyzję Władz ogłoszono podczas spotkania, które odbyło się tego dnia w Sali Senackiej. 

W spotkaniu z zespołem Biura Projektów (BP), Kanclerz AIK p. Sylwia Momot-Luzara mówiła o potrzebie stworzenia dynamicznego centrum pozyskiwania nowych projektów, tak naukowych, jak i inwestycyjnych. Z kolei Prorektor uczelni ks. Andrzej Sarnacki zauważył, że BP z samej definicji powinno być miejscem zmian i ważnym elementem rozwoju uczelni. Pani Kanclerz otrzymała podziękowania za dotychczasową troskę o BP, zwłaszcza za pracę koncepcyjną i dbałość o stworzenie i przestrzeganie zasad finansowych. 

Całemu zespołowi BP życzymy wielu sukcesów w pozyskiwaniu i realizacji nowych projektów dla AIK!