Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Zmiany w pionie administracyjnym Wydziału Filozoficznego oraz w Dziale Rekrutacji i Stypendiów


26.01.2021

Zmiany w pionie administracyjnym Wydziału Filozoficznego oraz w Dziale Rekrutacji i Stypendiów


WYDZIAŁ FILOZOFICZNY:

 

Uprzejmie informujemy, iż początkiem stycznia funkcję p. o. Kierownika Sekretariatów Wydziału Filozoficznego objęła pani mgr Jadwiga Bandarzewska.

 

Administrację Wydziału Filozoficznego stanowią:

 

a)      Dziekanat Wydziału Filozoficznego – Kierownik: mgr Anna Zwiercan-Witkowska,

b)      Sekretariaty Instytutów Wydziału Filozoficznego – p. o. Kierownika: mgr Jadwiga Bandarzewska.

 

 1. Do kompetencji Dziekanatu Wydziału należą zwłaszcza, chociaż nie jedynie, sprawy dotyczące:

 

a)      polityki kadrowej Wydziału,

b)      rozwoju oferty dydaktycznej,

c)      zapewnienia jakości kształcenia,

d)      rozwoju naukowo-badawczego Wydziału,

e)      krajowej i międzynarodowej współpracy Wydziału,

f)       bieżącej działalności organizacyjno-administracyjnej Wydziału,

g)      studiów doktoranckich Wydziału (do czasu przekazania ich do tworzonego Centralnego Biura Obsługi Doktorantów).

 

2. Do kompetencji Sekretariatów Wydziału należą:

 

a)      pełna organizacja i obsługa procesu dydaktycznego,

b)      pełna obsługa wykładowców, studentów i słuchaczy w zakresie procesu dydaktycznego,

c)      sekretarska obsługa Instytutów Wydziału Filozoficznego.

 

3. Pełną obsługę wykładowców, studentów i słuchaczy, w zakresie procesu dydaktycznego, prowadzą Zespoły:

 

a)      obsługa kierunku filozofia - Instytut Filozofii (pokój 009):

            mgr Katarzyna Graczyk;

 

b)   obsługa kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Instytut Dziennikarstwa (pokój 010):

            mgr Weronika Siwek - osoba odpowiedzialna za Zespół,

            mgr Paulina Bednarek;

 

c)    obsługa kierunków: kulturoznawstwo oraz turystyka i rekreacja – Instytutu Kulturoznawstwa (pokój 010):

 

            mgr Jadwiga Bandarzewska - osoba odpowiedzialna za Zespół (pokój 009),

            mgr Marta Bukowiec

            mgr Joanna Tlałka;

 

d)    obsługa kierunku psychologia - Instytut Psychologii (pokój 011):

 

            mgr Maria Sołtys - osoba odpowiedzialna za Zespół,

            mgr Joanna Nosal;

 

e)   obsługa harmonogramów (pokój 009):

 

mgr Weronika Cisłowska-Rylska - osoba odpowiedzialna za Zespół,

Barbara Chwastek.

 

4. Osobą odpowiedzialną za pracę Sekretariatów Wydziału Filozoficznego z ramienia Władz Wydziału jest dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK - Prodziekan ds. Ogólnych.

 

Dział Rekrutacji i Stypendiów

 

Administrację Działu Rekrutacji i Stypendiów (Biuro Rekrutacji, Biuro Stypendialne, Biuro ds. osób niepełnosprawnych) od 19 stycznia br. stanowią:

 

Dział Rekrutacji i Stypendiów

Kierownik – mgr Anna Turlej

 

Biuro Rekrutacji

Młodszy specjalista – mgr Magdalena Chrostek

 

Biuro Stypendialne

Specjalista – inż. Alicja Batiuszczak

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Specjalista – inż. Alicja Batiuszczak