Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Rolą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (w skrócie BON) Akademii Ignatianum w Krakowie jest podejmowanie i koorydnowanie kompleksowych działań, które zapewnią studentom naszej uczelni z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności równy dostęp do wiedzy, usuwanie szeroko rozumianych barier w kształceniu się, rozwijaniu pasji i zainteresowań naukowych. Rolą BON jest również integracja wewnątrzpokoleniowa studentów, kształtowanie ich świadomości w zakresie problemów i potrzeb osób niepełnosprwanych studiujących na naszej uczelni i nie tylko. Biuro Osób Niepełnosprawnych Akademii Ignatianum dokłada wszelkich starań, by uczelnia była miejscem przyjaznym i życzliwym wszystkim studentom, także tym niepełnosprawnym - pełnoprawnym członkom Wspólnoty Akademickiej AIK.

  • BON znajduje się w budynku głównym uczelni przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, w pokoju nr 104A ( I piętro, można skorzystać z windy)
  • Biuro jest czynne od wtorku do piątku w godz. 9-14. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura osobiście, mogą się Państwo również kontaktować z nami mailowo - bon@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie - nr tel. 12 39 99 578.