Informator dla studentów

GODZINY DYŻURÓW SEKRETARIATU WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO:

poniedziałek: sekretariat nieczynny

wtorek: godz. 10.00 - 14.00

środa: godz. 9.00 - 13.00

czwartek: godz. 9.00 - 13.00

piątek: godz. 9.00 - 13.00

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin dyżurów.

 

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW - ROK AKADEMICKI 2019/2020:

I FFLS - dr hab. Piotr Mazur (e-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl)

II FFLS - dr Jarosław Kucharski ( e-mail: jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl)

III FFLS - dr Celina Kisiel - Dorohnicka (e-mail: celina.dorohnicka@ignatianum.edu.pl)

I FFUS - dr hab. Bogdan Lisiak, prof. AIK (e-mail: bogdan.lisiak@ignatianum.edu.pl)

II FFUS - dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK (e-mail: piotr.sikora@ignatianum.edu.pl)

INSTYTUTOWI KOORDYNATORZY - ROK AKADEMICKI 2019/2020:

Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ - dr Magdalena Kozak

Kierunkowy Kierownik Praktyk Studenckich - dr Celina Kisiel-Dorohinicka

STAROSTOWIE - ROK AKADEMICKI 2019/2020:

I FFLS - Andrzej Pietrzyk

II FFLS - Dominik Krukowski

III FFLS - Mateusz Odachowski

I FFUS - Marek Krzysztofiak

II FFUS - Anna Wojtas

SKRÓTY NAZW KIERUNKÓW W INSTYTUCIE FILOZOFII:

FFLS - filozofia, pierwszy stopień - licencjackie, stacjonarne

FFUS - filozofia, drugi stopień - magisterskie, stacjonarne