Inspektor Ochrony Danych

Postępując zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w celu pozyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Akademię.

Inspektorem jest dr Paweł Biały.

Adres e-mail: iod@ignatianum.edu.pl