Koła naukowe

Od czerwca 2021 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie działa Rada Kół Naukowych, która zrzesza Opiekunów i Prezesów Kół Naukowych działających w AIK.

W skład zarządu Rady Kół Naukowych wchodzą:

Przewodnicząca: Magdalena Cieśla

 

Nadzór nad Kołami Naukowymi sprawuje Prorektor ds. Studenckich, Pani dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. AIK