Strona główna Uczelnia Komunikaty Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2


Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

INFORMACJE OGÓLNE

- OŚWIADCZENIE AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE WS. SYTUACJI EPIDEMICZNEJ NA UCZELNI.

- Ważny komunikat! Przypadki zachorowań wśród pracowników. Więcej TUTAJ!

- Słowa od Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr. hab. Józefa Bremera SJ w czasach koronawirusa -> ZOBACZ TUTAJ

- Zarządzenie nr 83/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w trybie zdalnym oraz zmianie Zarządzenia nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu si się wirusa SARS CoV 2

- Przedłużenie zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia - https://www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-uczelni-w-polsce-zawieszone-do-10-kwietnia

- Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasza uczelnia działa w trybie opisanym w dokumencie:https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-rektorow-w-zwiazku-z-ograniczeniem-obowiazku-swiadczenia-pracy-na-terenie-uczelni

- Zarządzeniem nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zawiesza się prowadzenie zajęć w formie kontaktu bezpośredniego w pomieszczeniach Akademii Ignatianum w Krakowie, od 12 marca 2020 do 8 kwietnia 2020

KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

- Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii  - informacje obowiązujące od 23.11.2020 znajdziesz TUTAJ

- Od 17 października br. wszystkie zajęcia w formie zdalnej

Zarządzenie nr 137/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowiez dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

- Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA AIK - dyżury od 23 kwietnia do 30 czerwca 2020

- „Strefa komfortu PSRP” – wsparcie psychologiczne online dla studentów

- Dyżury online Zarządu Samorządu Studenckiego

- Zarządzenie nr 83/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w trybie zdalnym oraz zmianie Zarządzenia nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu si się wirusa SARS CoV 2

- Jednorazowa zapomoga dla studentów z trudną sytuacją życiową z powodu COVID-19 #PakietDlaStudenta

- Spotkania indywidualne oraz warsztaty grupowe prowadzone przez doradcę zawodowego zostają przeniesione na inne terminy. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie ABK.Z doradcą zawodowym można kontaktować się mailowo: kamila.galab@ignatianum.edu.pl lub telefonicznie: 665 007 990

- Kontakt z Biurem Rekrutacji i Biurem Stypendialnym obecnie jest możliwy wyłącznie drogą mailową: rekrutacja@ignatianum.edu.pl, stypendia@ignatianum.edu.pl

- Wszystkie dokumenty rekrutacyjne na wyjazdy na studia i praktyki ERASMUS + należy przesyłać mailem na adres: outgoing@ignatianum.edu.pl

- STYPENDIA - Organizacja w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.03.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów_legitymacje studenckie

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.03.2020 zmieniąjące rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

- Zarządzenie Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenaniu się wirusa SARS-CoV-2

- Komunikat Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 marca 2020 w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

 

 

KOMUNIKATY DLA PRACOWNIKÓW

- Zarządzenie nr 137/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowiez dnia 9 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

- Zarządzenie nr 83/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji nauczania w trybie zdalnym oraz zmianie Zarządzenia nr 76/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu si się wirusa SARS CoV 2

- W związku z  trwającym stanem epidemii oraz  nowymi ograniczeniami i zasadami bezpieczeństwa nadal utrzymujemy pracę administracyjną w systemie zdalnym. Praca zdalna będzie obowiązywała do odwołania.

- Przypominamy, że podczas wykonywania pracy w formie pracy zdalnej w pierwszej kolejności prosimy komunikować się ze współpracownikami drogą elektroniczną na adresy podane na stronie internetowej, natomiast w sprawach bardzo pilnych można korzystać z numerów telefonów służbowych. Lista numerów kontaktowych została przesłana drogą mailową 13 marca.

- Zalecenia dotyczące pracy zdalnej - wskazówki dla pracowników

- Zarządzenie Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenaniu się wirusa SARS-CoV-2

- Komunikat Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 marca 2020 w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa


ZALECENIA - DBAJ O SIEBIE I INNYCH

 

 

CORONAVIRUS: INFORMATION AND RECOMMENDATIONS

·         Safety rules from 20.03-09.04.2021

·         Safety rules from 12-26.02.2021

·         Safety rules from 01.02.2021

·         Additional safety rules in the stage of so-called responsibility 28.12.2020 - 17.01.2021

·         Stage of so-called responsibility - 28 November to 27 December 2020

·         New safety regulations in Poland from 07.11.2020

·         New safety regulations in Poland from 24.10.2020

·         New safety regulations in Poland from 17.10.2020 

·         The fourth stage of the abolition of restrictions related to COVID

·         The third stage of the abolition of restrictions related to COVID-19 - 18th May 2020

·         The second stage of the abolition of restrictions related to COVID-19 - 4th May 2020

·         New restrictions announced on the press conference – 9.04.2020 

·         New coronavirus restrictions are introduced in Poland from 1.04.2020 

·         RESTRICTIONS valid from 25.03.2020 until 11.04.2020 

·         Preventative measures set up at Jesuit University Ignatianum in Krakow from 13.03.2020 

·         Temporary limitations in Poland regarding the public life 

·         March 2nd 2020 - ANNOUNCEMENT No. 3/2019/2020 OF AIK RECTOR concerning the spread of coronavirus (COVID-19) 2 March 2020

 

What should you know about self-quarantine

https://youtu.be/MOLb9z7X_Go

Failure to comply with the self-quarantine rules may result in a fine of PLN 30 000.

In the case of suspected coronavirus infection

• contact the sanitary-epidemiological station via phone (https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32&I\emid=129)
• Ministry of Health has launched a 24-hour hotline on the proceedings The hotline number: 800-190-590. Information is also available in English

General information about coronavirus SARS-CoV-2 causes an illness called COVID-19
https://www.gov.pl/web/coronavirus/general-information